Nasi Klienci

Dobra, partnerska współpraca z organizacjami z różnych branż daje nam cenne doświadczenia i motywuje nas do rozwoju.

banner
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo

O nas słowami klientów

Danone

#RozwójMenadżerów

company

"Wspólnie zrealizowaliśmy program rozwojowy dla senior managerów Grupy Spółek Danone w regionie Europa Centralna i Nordyki. To organizacja złożona zarówno ze względu na kontekst geograficzny (12 krajów), jak i biznesowy (5 równolegle funkcjonujących biznes unity). Taka stale rosnąca złożoność, a także dynamika biznesu tworzą rosnące wymagania dla samych managerów. Wyzwaniem biznesowym stało się zaproponowanie senior managerom programu rozwojowego odpowiadającego na ich zróżnicowane potrzeby, a jednocześnie zapewniającego wspólny kręgosłup wartości Grupy Danone. GRUPA ODITK wsparła nas w zaprojektowaniu programu wg zasady 70:20:10, przeprowadziła dla nas jego pilotaż i ewaluację, a teraz realizuje program dla szerszej grupy. Mamy sukces, bo program okazał się bardzo przydatny biznesowo i rozwojowo.

GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie. Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb. Z mojej perspektywy najcenniejsze jest partnerstwo w myśleniu. Cele naszego programu są mocno osadzone w wymiarze strategicznym organizacji - tylko parter świadomy tego, konstruktywnie kwestionujący nasze złożenia, mógł odnieść sukces w tym zadaniu.

Trudno, ale i niezwykle satysfakcjonująco pracuje się z partnerem potrafiącym wymagać klarowności co do określenia rezultatów, KPI dla projektu. Cenię GRUPĘ ODITK za tę umiejętność i konsekwencję, co w przypadku programów rozwojowych często wydaje się niemożliwe. Tylko dzięki temu wiemy, jak duży sukces odnieśliśmy."

alt
Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics
Danone

Unum

#KulturaFeedbacku

"Z GRUPĄ ODITK zrealizowaliśmy wspólnie kilka wartościowych inicjatyw rozwojowych. Cykl warsztatów "Rozmowy rozwojowe - Kultura Feedbacku" pomógł przygotować managerów i pracowników do zmiany w procesie oceny okresowej, kiedy przechodziliśmy od rocznej oceny do kwartalnej informacji zwrotnej. Cykl webinarów w ramach wewnętrznego programu "Better U. Better Future" został przygotowany i dopasowany stricte pod potrzeby wynikające z nowej rzeczywistości, w której wszyscy się odnajdowaliśmy i poszukiwaliśmy nowych umiejętności dla efektywnego funkcjonowania.

We współpracy z GRUPĄ ODITK najbardziej cenię wsłuchiwanie się w nasze potrzeby oraz olbrzymią elastyczność i otwartość na zmieniające się potrzeby i wyzwania."

Michał Płaczkiewicz

Dyrektor Działu Personalnego
Unum Życie TUiR...GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie.

Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb...

Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics, Danone

DPD

#ZaufanyPartner

"GRUPĘ ODITK od wielu lat traktujemy jako kluczowego partnera, który wspiera nas w podejmowaniu ważnych, ale czasem niezwykle trudnych przedsięwzięć rozwojowych. Razem przechodziliśmy przez szereg zmian, które budowały bieżącą siłę naszej organizacji. Ogromnie cieszy fakt, że nasze wspólne przedsięwzięcia znalazły uznanie również na arenie międzynarodowej, owocując prestiżowymi nagrodami w branży logistycznej, które zostały przyznane w Genewie i Paryżu.

Jestem przekonany, że rozwój biznesu wymaga twórczej kreacji, ale i ogromnej determinacji we wdrażaniu planowanych przemian. Współpraca z partnerem zewnętrznym miała ten proces stymulować i chronić, na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Poszukiwaliśmy do współpracy organizacji o wieloletnim doświadczeniu praktycznym, potrafiącej spojrzeć na nasze przedsiębiorstwo w sposób systemowy i takie rozwiązania rozwojowe proponować. Właśnie do tej ekstraklasy, godnych zaufania i polecenia partnerów zaliczam GRUPĘ ODITK."

Rafał Nawłoka

Prezes Zarządu
DPD Polska

FLOWAIR

#Inżynierskie #DesignForAssembly

"Nasz dział R&D przeszedł przez proces szkoleniowy z zakresu metodologii Design For Assembly (DFA). Cały proces został bardzo sprawnie zrealizowany online i wniósł wiele ciekawych pomysłów, dając zespołowi inne spojrzenie na proces projektowy. Aspekty DFA omówione podczas szkolenia od razu znalazły zastosowanie w naszej firmie. Obserwujemy już pierwsze efekty i realne korzyści ze stosowania tej metodologii w procesie projektowym (tj. uproszczenie i skrócenie czasu montażu).

Polecam metodologię DFA jako jeden z etapów procesu projektowego. Rekomenduję również szkolenia prowadzone przez GRUPĘ ODITK. To dobra inwestycja w rozwój pracowników i rozszerzenie kompetencji."

Grzegorz Perestaj

R&D Department Manager
FLOWAIR

PORR

#ZarządzanieProjektami #RozwójMenadżerów

"Polecamy GRUPĘ ODITK do realizacji szkoleń i programów managerskich w pełnym zakresie, nie tylko ze względu na przygotowanie merytoryczne, lecz także na pełne zaufanie w kwestiach organizacyjnych. Zawsze efektywna komunikacja i elastyczność do naszych potrzeb rozwojowych czy wymagań rynku, stawia GRUPĘ ODITK na wysokim miejscu wśród firm doradczo-szkoleniowych.

W ramach długoletniej współpracy z GRUPĄ ODITK, dbając o rozwój swoich pracowników, firma PORR zrealizowała siedem edycji cyklu szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D. Każda edycja spełniała w pełni nasze oczekiwania, a program i realizacja były wysoko ocenianie prze uczestników. Założone cele podniesienia wiedzy teoretycznej i operacyjnej w zakresie zarządzania projektem przez kadrę kierowniczą, a także sama certyfikacja zostały w pełni osiągnięte. Zdobyta wiedza i certyfikacja, pozwoliły także z sukcesem ukończyć wiele złożonych projektów kubaturowych, infrastrukturalnych i kolejowych, które często niosły ze sobą projektowe ryzyko. Jesteśmy przekonani, że zakończenie projektów z sukcesem było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu naszych Project Managerów po Programie IPMA - D, przygotowanym i przeprowadzonym przez GRUPĘ ODITK. Największą wartością przygotowanych Programów jest dostęp do zawsze aktualnych, obszernych i profesjonalnych materiałów, a przede wszystkim osobowość, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie trenerów.

Aktualnie realizujemy także nowy Program Advanced Virtual Leadership Academy (AVLA) dla naszej kadry i na obecne czasy zarządzania zdalnego jest to zdecydowanie bardzo dobra propozycja."

Urszula Onepunga

Manager ds. Rozwoju Personelu
PORR

NSG

#ZaufanyPartner

"Z GRUPĄ ODITK mamy przyjemność współpracować od kilkunastu lat w zakresie szeroko rozumianego rozwoju: od punktowych szkoleń dla produkcji, specjalistów czy menedżerów poprzez kompleksowe programy rozwojowe, które bazują na indywidualnej diagnozie kompetencji przeprowadzonej przez ekspertów ODITK. Dzięki profesjonalnie przygotowanym warsztatom osiągamy zakładane przed szkoleniem cele rozwojowe

Korzystamy także z interwencyjnego wsparcia ekspertów GRUPY ODITK w sytuacjach odbiegających od standardowego procesu rozwojowego, a mianowicie ze wsparcia psychologicznego naszych pracowników w trudnych, życiowych sytuacjach.

To, co odróżnia GRUPĘ ODITK od innych firm z branży to pasja i elastyczność kadry trenerskiej w dopasowaniu się do naszych potrzeb, a także utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu świadczonych usług.

Kilkanaście lat partnerskiej współpracy oraz dalsze plany realizacji wspólnych projektów są potwierdzeniem jakości i profesjonalizmu w naszej wspólnej drodze rozwojowej."

Przemysław Gorazda

Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Pilkington Automotive Poland (NSG Group)...Kilkanaście lat partnerskiej współpracy oraz dalsze plany realizacji projektów są potwierdzeniem jakości i profesjonalizmu w naszej wspólnej drodze rozwojowej...

Przemysław Gorazda

Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Pilkington Automotive Poland

Prudential

#RozwójMenadżerów #ZaufanyPartner

Z GRUPĄ ODITK współpracujemy od kilku lat, wspólnie przeprowadziliśmy wiele projektów szkoleniowo-rozwojowych, przeznaczonych głównie dla kadr menedżerskich. Sukcesywnie wprowadzamy kolejne rozwiązania edukacyjne, które poszerzają wiedzę i umiejętności naszych pracowników i współpracowników.

We współpracy z GRUPĄ ODITK cenimy holistyczne podejście, doświadczenie, elastyczność w projektowaniu rozwiązań "szytych na miarę" i jednocześnie adresujących indywidualne potrzeby naszej firmy. Prowadzący potrafią tworzyć dynamiczne i inspirujące środowisko warsztatowe, co spełnia oczekiwania uczestników. Wspólnie stawialiśmy czoła wyzwaniom jakie przyniosła pandemiczna rzeczywistość i nagła konieczność zmiany formuły naszych aktywności. Najlepszym dowodem na wysoką jakość zrealizowanych projektów jest wzajemne polecanie warsztatów, webinarów i działań rozwojowych, bezpośrednio przez uczestników.

GRUPA ODITK jest profesjonalnym i sprawdzonym partnerem, dzięki któremu zrealizowaliśmy inteligentne procesy rozwojowe, które dobrze odpowiadały na nasze potrzeby. Współpracując z GRUPĄ ODITK masz pewność, że pracujesz z profesjonalistami.

Krzysztof Skośkiewicz
Krzysztof Skośkiewicz

Menedżer Programów Szkoleń i Rozwoju
Prudential

LPP

#Doradztwo #Szkolenia #Coaching

"LPP współpracuje z GRUPĄ ODITK w 3 obszarach: doradztwa biznesowego, szkoleń i coachingu. Współpraca ma charakter stały od 2011 roku. Jak do tej pory projektem o największym zasięgu było badanie 360 stopni połączone z sesjami informacji zwrotnej dla managerów. Projektem objęliśmy 130 managerów naszej Firmy. Kontynuacją projektu były szkolenia dla grup managerów i sesje coachingu dla wybranych osób.

We współpracy z GRUPĄ ODITK szczególnie cenię: szybkość i elastyczność w działaniu, zaś ze strony merytorycznej: własne zdanie konsultantów oraz ich przygotowanie i wiedzę".

Marcin Krajka

HR Manager
LPP

Warta

#ZaufanyPartner

Warta

"Warta współpracuje z GRUPĄ ODITK od 2006 roku, realizując różnego rodzaju projekty rozwojowe takie jak: szkolenia, warsztaty, konsultacje i webinary oraz kongresy. Współpracujemy tak długo dlatego, że GRUPA ODITK ciągle się rozwija i proponuje nowe rozwiązania - to w sposób szczególny wyróżnia firmę na tle konkurencji.

Ważnym elementem naszej współpracy jest także stałość i bezpieczeństwo. Mamy poczucie, że szeregi GRUPY ODITK zasilają eksperci z wieloletnim doświadczeniem i stażem pracy w firmie, którzy nieustannie oferują rozwiązania na zgłaszane przez nas trudności czy potrzeby. Współpraca ta oparta jest na wzajemnej pomocy, wsparciu, reagowaniu na bieżąco i wspólnym poszukiwaniu optymalnych rezultatów.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy GRUPĘ ODITK jako firmę gwarantującą wysoką jakość swoich usług."

Dagmara Różańska
Dagmara Różańska

Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju Sieci Sprzedaży
TUiR / TUnŻ "Warta"

Strauss Cafe Poland

#RozwójTalentów

strauss cafe logo

"Z GRUPĄ ODITK realizujemy pierwszy program rozwoju talentów w organizacji. Głównym celem naszego wspólnego działania był wybór oraz rozwój pracowników z wysokim potencjałem, którzy w przyszłości będą gotowi do objęcia najbardziej odpowiedzialnych funkcji w organizacji. Dodatkowo wybrana grupa pracowników staje się Zespołem "driverów" prowadzącym kluczowe projekty w firmie. GRUPA ODITK była wsparciem od samego początku realizacji programu - począwszy od jego koncepcji, określenia sposobu rekrutacji, zdefiniowania potencjalnych ryzyk, aż do realizacji przygotowanych założeń. GRUPA ODITK przeprowadziła szereg szkoleń skoncentrowanych na rozwoju kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz zarządzania projektami, będąc jednocześnie wsparciem dla przełożonych i Zespołu Zarządzającego. Pierwszym krokiem był niezwykle wartościowy warsztat N.E.W.S.® Self Navigation, który rozwinął samoświadomość uczestników programu oraz pozwolił określić dalsze potrzeby rozwojowe.

We współpracy z GRUPĄ ODITK cenię otwartość na potrzeby klienta, gotowość do projektowania rozwiązań "szytych na miarę" opartych na bogatym doświadczeniu Konsultantów i Trenerów. Warto podkreślić, że GRUPA ODITK jest przede wszystkim profesjonalnym PARTNEREM dla organizacji, będącym wsparciem na każdym etapie projektu.

Sukces programu rozwojowego w Strauss Cafe Poland to w dużej mierze zasługa Zespołu GRUPY ODITK."

Katarzyna Malina
Katarzyna Malina

Dyrektor Personalny
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

 

 

...GRUPA ODITK ciągle się rozwija i proponuje nowe rozwiązania - to w sposób szczególny wyróżnia firmę na tle konkurencji...Dagmara Różańska

Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju Sieci Sprzedaży
TUiR / TUnŻ "Warta"

enova365

#TrainTheTrainers

"W dobie nieustannych zmian i konieczności błyskawicznego reagowania na nowe wymogi rynku poszukiwaliśmy partnera, który w szybki i efektywny sposób udoskonali wiedzę i umiejętności naszych pracowników w zakresie prowadzenia szkoleń i prezentacji - zwłaszcza tych przetransponowanych w całości do formuły online.

Program "Training of Trainers" przygotowany przez GRUPĘ ODITK w pełni zrealizował te cele. Warsztaty dostarczyły wielu praktycznych narzędzi i rozwiązań. Uczestnicy pracowali na przykładach i studiach przypadku. Poznali wiele metod aktywizujących emocje i uwagę słuchaczy oraz wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami i zakłóceniami podczas pracy online.

Na każdym etapie współpracy z GRUPĄ ODITK mogliśmy liczyć na wsparcie i otwarty dialog. Warsztaty poprowadził doskonały ekspert - trener z dużą wiedzą i znajomością naszej branży. Jesteśmy przekonani, że wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów nasi pracownicy z powodzeniem będą wykorzystywać w swojej codziennej pracy."

Anna Stein-Giermek

HR Manager
enova365

Medicover

#TransformacjaSprzedaży

Medicover

"Wspólnie z GRUPĄ ODITK zrealizowaliśmy projekt "Nowoczesny prospecting - transformacja do sprzedaży wartości i pracy online", który pomógł naszym pracownikom znaleźć metody na skuteczne poszukiwanie Klienta.

Całość została przygotowana w bardzo profesjonalny sposób, poprzedzony badaniem naszych potrzeb oraz wyzwań, z jakimi się borykamy. Trenerzy byli bardzo dobrze przygotowani i potrafili znaleźć rozwiązania na trudne pytania. Dodatkowo dostarczyli narzędzi oraz pomysłów, jak z nich korzystać.

Wartość współpracy opieram przede wszystkim o elastyczne podejście i gotowość do wprowadzania zmian w razie zapotrzebowania. Polecam GRUPĘ ODITK za otwartość i profesjonalizm."

Rafał Dobrzyński

Koordynator Zespołu Rozwoju Kompetencji Sprzedażowych
Medicover

GRUPA NEUCA

#WspółpracaMiędzyobszarowa

"Wspólnie z GRUPĄ ODITK zrealizowaliśmy program rozwojowy dla specjalistów grupy NEUCA (w okresie 2021-2022). Przeszkolonych zostało 100 pracowników z różnych działów biznesowych. Tematem szkoleń była efektywna współpraca w zespołach międzyobszarowych. Zrealizowaliśmy łącznie 19 szkoleń, które zostały bardzo wysoko ocenione przez naszych pracowników. Program obejmował także inne działania, takie jak m.in. zadania międzywarsztatowe, kurs e-learningowy, dotyczący współpracy opartej o budowanie relacji i odpowiadania na potrzeby oraz kurs e-learningowy zawierający narzędzia teamplayera. Kursy zostały wyprodukowane przez GRUPĘ ODITK w oparciu nasze potrzeby i spotkały się z równie wysoką oceną.

Wysokie zaangażowanie konsultantów w realizację warsztatów dla uczestników, indywidualne konsultacje, praca nad produkcją e-learningu oraz współpraca z zespołem HR miały wpływ na realizację postawionych celów i widoczne w organizacji efekty działań pracowników biorących udział w warsztatach.

Projekt szkoleniowy był prowadzony w sposób profesjonalny, sprawny i zgodny z oczekiwaniami zarówno organizacji, jak i uczestników działań rozwojowych. Konsultanci wspierali merytorycznie również zespół HR na poszczególnych etapach każdego procesu i służyli rekomendacjami. Byli zaangażowani zarówno w prace koncepcyjne nad założeniami, celami i zakresem działań, w komunikację i przygotowanie materiałów informacyjnych oraz podsumowanie poszczególnych warsztatów.

Rekomenduję ODITK do prowadzenia podobnych projektów rozwojowych szczególnie dlatego, że to grupa otwartych, elastycznych oraz merytorycznych konsultantów."

Marlena Kwasik
Marlena Kwasik

Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Personelu
GRUPA NEUCA

Grupa BIK

#DevelopmentCenter #Coaching #Szkolenia

"Z GRUPĄ ODITK współpracowaliśmy przy realizacji kilku projektów szkoleniowych, m.in. w ramach naszego kluczowego programu rozwojowego "Rozwiń Żagle", który adresujemy do najbardziej utalentowanych pracowników Grupy BIK. Szkolenia z obszarów: zarządzania projektami, komunikacji, wywierania wpływu, asertywności i negocjacji, a także projekty coachingowe były prowadzone profesjonalnie, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia i dobrego zrozumienia naszych potrzeb. Nasza dotychczasowa współpraca to także projekty Development Center, które pomagają nam w trafnej diagnozie i planowaniu ścieżek rozwoju naszych utalentowanych pracowników.

W ramach współpracy z GRUPĄ ODITK mogliśmy liczyć przede wszystkim na profesjonalizm trenerów, indywidualne podejście do każdego projektu, a także elastyczność w realizacji naszych projektów szkoleniowych i programów coachingowych. Cenimy wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie ekspertów GRUPY ODITK, to wszystko ma również odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych pracowników, uczestniczących w organizowanych dotychczas projektach szkoleniowych."

Justyna Radosz

Główny Specjalista Departamentu Zasobów Ludzkich
Grupa BIK...GRUPA ODITK jest przede wszystkim profesjonalnym PARTNEREM dla organizacji, będącym wsparciem na każdym etapie projektu...

Katarzyna Malina

Dyrektor Personalny
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.