ALT IMG TEST

Nawigacja w zmianie wymaga kompasu, który sprawnie poprowadzi do celu. Jest nim The NEWS Compass®.

THE NEWS COMPASS®

W świecie VUCA Times zmiany, tak jak fale na oceanie, są stałym elementem krajobrazu. Zaskakiwać może ich częstotliwość, złożoność i nieprzewidywalność, stąd nawigacja w zmianach jest wyzwaniem. The NEWS Compass® jest znakomitym narzędziem do nawigacji w zmianie. Pozwala całym organizacjom, zespołom i ich pracownikom, wyznaczać strategiczny kierunek i plan nawigacji w zmianie.

N.E.W.S.® bazuje na metaforze kompasu i jest akronimem odwołującym się do kierunków świata (North, East, West, South). Podobnie jak w podróży, kompas pozwala z sukcesem dotrzeć do celu.

The NEWS Compass® jest międzynarodową metodologią opracowaną przez Aviada Goza, założyciela N.E.W.S.® Navigating In Times of Change. Dzięki N.E.W.S.® organizacje, zespoły i ich pracownicy z powodzeniem nawigują w turbulentnym otoczeniu.

N.E.W.S.® zapewnia przejrzystą i ustrukturyzowaną mapę procesu nawigacji w zmianie, co daje wyraźne, wybitne wyniki. Kompas N.E.W.S.® to struktura do procesu nawigowania, która nie tylko adresuje kluczowe kwestie, ale robi to w optymalnej kolejności. Globalni Klienci, korzystając z unikalnych narzędzi w ramach The NEWS Compass®, nadal osiągają wyjątkowy wzrost i rozwój w wymagających okolicznościach.

GRUPA ODITK od 2015 r. jest jedynym w Polsce licencjonowanym partnerem N.E.W.S.®

 

Nawigacja w obliczu zmian

Zmiany niosą ze sobą potencjalne rafy. Te wewnętrzne hamulce powtarzają się także przy kolejnych zmianach. Aviad Goz (twórca N.E.W.S.®) nazywa je barierami wzrostu. Kompas N.E.W.S.® adresuje główne bariery wzrostu, by z sukcesem przejść przez zmianę, ale to nie wszystko. Metoda uczy samodzielnego pokonywania własnych barier wzrostu w przyszłości.

Główne bariery wzrostu to:

 • brak klarownego kierunku i wizji przyszłości,
 • brak zaangażowania,
 • brak egzekwowania planu,
 • istniejące przeszkody zewnętrzne i ograniczające przekonania.

Każdy zespół i każda organizacja napotka którąś z głównych barier wzrostu podczas ważnej dla siebie zmiany. Muszą umieć przekroczyć ją w konkretnej sytuacji, wiedząc, że na drodze do celu pojawią się kolejne. Kompas N.E.W.S.® uzbraja w narzędzia nawigacji w obliczu barier. Dlatego N.E.W.S.® uwalnia potencjał organizacji, zespołów i osób indywidualnych do nawigacji w zmianie.

The NEWS Compass® to nawigator strategicznych zmian. Na starcie wyznaczamy kierunek strategiczny, a potem nawigujemy do celu omijając rafy. Metoda opiera się o wzajemnie powiązane działania rozwojowe w formie procesu, na który składają się trzy etapy:

Diagnoza stanu obecnego - ustalenie, jak dziś nawigujemy zmianą.


Warsztaty nawigacyjne
- ustawienie kompasu.


Cykliczne follow-up
- monitoring wdrożenia i synchronizacja kompasu.

 


Proces uwalnia potencjał do wprowadzenia niezbędnych zmian. W rezultacie organizacje, ich zespoły i pracownicy z zaangażowaniem nawigują w kierunku, który akceptują. Jednocześnie otrzymują narzędzia do samodzielnego nawigowania w obliczu zmian w przyszłości.

W oparciu o The NEWS Compass® w GRUPIE ODITK realizujemy dwa rodzaje procesów rozwojowych:

 • nawigacyjne - przechodzimy tu przez konkretną zmianę. Facylitacją tej zmiany zapewniamy learning by doing.
 • szkoleniowe - uczymy menedżerów narzędzi nawigacji w zmianie. Budujemy ich liderski mindset i toolset.

Procesy nawigacyjne:

Procesy szkoleniowe:

Re-Group & Re-Start Navigation (warsztaty online)

Pandemia zmieniła rzeczywistość organizacji i zespołów na wielu różnych płaszczyznach. Globalny efekt domina odebrał poczucie kontroli nad otaczającą rzeczywistością. Pojawił się tzw. kryzysowy mindset, czyli koncentracja opierająca się wyłącznie na przetrwaniu i na tym, co można zrobić tu i teraz. Re-Group & Re-Start Navigation (R&R) pomaga organizacji odzyskać poczucie sterowalności okrętem. Do odzyskania sterowalności i osiągnięcia wzrostu potrzebne jest przejście do następnej fazy. Dzięki R&R organizacje i zespoły przechodzą z fazy kryzysowej do fazy recovery (zdrowienia). Zaczynają myśleć i działać na rzecz bezpiecznego wzrostu w przyszłości. R&R pozwala na nowo zdefiniować realny kierunek strategiczny i zbudować wokół niego potrzebne zaangażowanie kluczowych osób.

 

Kiedy warto:

 • Gdy w zespole zarządzającym pojawiła się już decyzja, że chcą iść dalej i zaplanować kolejny rozdział.
 • Gdy zespół zarządzający potrzebuje zdecydować o kierunku dalszego rozwoju.
 • Gdy kryzys istotnie zmienił sytuację rynkową organizacji i do uzyskania wzrostu potrzebuje zmiany sposobu działania.

Co daje R&R:

 • Pozwala szybko odświeżyć i uzgodnić strategiczny kierunek działania, by móc wspólnie ku niemu nawigować;
 • Buduje mindset wzrostu i wspiera odzyskanie poczucia sterowności w zespole zarządzającym;
 • Pozwala zintegrować lekcje z fazy kryzysu z kolejną fazą, która została zaplanowana.

Nawigacja we wdrożeniu:

R&R to dynamiczny proces złożony z trzech 3,5-godzinnych warsztatów online, które pozwalają uzgodnić i zaplanować następną fazę. Po zakończeniu procesu następuje asysta wdrożeniowa, w której robimy przegląd pierwszych uzyskanych rezultatów.

Organizational Navigation

W dynamicznie zmieniających się okolicznościach rynkowych potrzebne jest strategiczne podejście do zmian w organizacji. Organizacje nowej generacji reagują na pojawiające się zmiany szybko i elastycznie, wykorzystując do tego zwinne narzędzia. Dzięki Organizational Navigation organizacje i ich zarządy, w ustrukturyzowanym procesie, odważnie budują strategie dostosowane do VUCA Times i konsekwentnie wdrażają nowe działania.

Kiedy warto:

 • Gdy pojawiły się nowe wyzwania biznesowe czy istotne zmiany w otoczeniu organizacyjnym.
 • Gdy organizacja potrzebuje systemowego podejścia do wdrożenia strategii działania monitorującego progres.
 • Podczas tworzenia nowej strategii lub odświeżania dotychczasowej.
 • Gdy w organizacji jest nowy zarząd.

Co daje Organizational Navigation:

 • Pozwala wyznaczyć strategiczny kierunek rozwoju i wspólnie ku niemu nawigować;
 • Możliwość zaangażowania, w proces zmiany, ludzi z różnych poziomów organizacji;
 • Sposób na uwspólnienie celów i wprowadzenie nowej energii do osiągania wyników;
 • Wzbudzenie gotowości organizacji do samodzielnego nawigowania w obliczu pojawiających się zmian.

Nawigacja we wdrożeniu:

Wypracowanie nowych rozwiązań podczas warsztatów Organizational Navigation jest początkiem wyprawy. Wiemy jakim wyzwaniem dla organizacji jest ich implementacja. Dlatego nawigujemy również we wdrożeniu i monitoringu wypracowanego planu działania.

Obejrzyj materiał video: N.EW.S.® Organizational Navigation >>

 

 

Team Navigation

Wspólne nawigowanie w zmianie
W dynamicznie zmieniającym się środowisku, każdy zespół musi się dostosować do szybkich zmian organizacyjnych. W innym razie nie będzie w stanie zapewnić oczekiwanych rezultatów. Warsztaty Team Navigation kierujemy do zespołów funkcjonalnych (np. sprzedaż, HR) i projektowych, stojących przed ambitnymi celami biznesowymi oraz zespołów rozproszonych.

Kiedy warto:

 • Gdy zespół jest w zmianie i ma przed sobą nowe wyzwania - nowe role, zakresy, nowego lidera.
 • Gdy zespół (szczególnie rozproszony) potrzebuje jasno określić i uwspólnić sposób działania.
 • Gdy zespół potrzebuje zwiększyć swoje wyniki. 
 • Gdy jest potrzeba kaskadowo wprowadzić nową strategię organizacyjną do zespołów w całej organizacji.
 • Jako część rocznego planowania strategicznego dla zespołu.

Co daje Team Navigation:

 • Możliwość zbudowania zaangażowanego zespołu;
 • Wspólne doprecyzowanie podziału ról i zadań;
 • Wypracowanie nowego sposobu działania i stylu komunikowania;
 • Ukierunkowanie działań zespołu na wspólny cel i koncentrację na wynikach.

Nawigacja we współpracy:

Członkowie zespołów wspólnie wypracowują działania w sytuacji zmian. W efekcie daje im to poczucie bycia częścią większej całości. Jednocześnie klarowne sposoby współpracy powalają spojrzeć z szerszej perspektywy i dostrzec swoich interesariuszy. Natomiast unikatowa struktura Team Navigation™ umożliwiająca mierzenie postępów działań, daje uczestnikom większe poczucie sukcesu.

Obejrzyj materiał video: N.EW.S.® Team Navigation >>

Self Navigation

Organizacje oczekują od pracowników coraz większej odpowiedzialności i kierowania karierą zgodnie z potrzebami organizacyjnymi. Większość ludzi nie ma nastawienia, umiejętności lub narzędzi, aby to zrobić. Warsztaty Self Navigation pozwalają uczestnikom zdobyć umiejętności, by skutecznie nawigować swoją karierą w zmieniającym się środowisku wewnątrz organizacji.

Kiedy warto:

 • Gdy pracownicy zidentyfikowani jako HiPo oraz liderzy mają przejść do następnego kroku wewnątrz organizacji.
 • Gdy pracownicy objęli nową rolę w ramach awansu poziomego lub zmienili zakres obowiązków i potrzebują nawigacji w zmianie.

Co daje Self Navigation:

 • Umożliwia obejmowanie nowych ról w organizacji bazując na zidentyfikowanym potencjale i talentach;
 • Pomaga pracownikom w przełamaniu ich ograniczających przekonań i osiągnięciu ich potencjału, rozwija talent w organizacji;
 • Zmniejsza rotację pracowników HiPo oraz zwiększa ich zaangażowanie wewnątrz organizacji.

Nawigowanie własnego rozwoju:

Uczestnicy kończą warsztaty ze zdefiniowaną wizją i wypracowanym procesem własnego rozwoju. Krok po kroku wdrażają opracowaną strategię rozwoju, którą monitorują na regularnych spotkaniach follow-up.

Obejrzyj materiał video: N.EW.S.® Self Navigation >>

 

 

Manager as a Team Navigator (MAT)

W czasach zmian przywódcy muszą prowadzić swoje zespoły w elastyczny i zwinny sposób. Wielu liderów nie wie od czego zacząć, aby zaangażować i poprowadzić zespół jako całość w zakresie wprowadzania zmian i osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Manager as a Team Navigator (MAT) jest szkoleniem, które daje menadżerom zestaw narzędzi i uczy umiejętności, budując to, o czym do tej pory dużo się mówiło, a nikt nie wiedział jak to robić, czyli: PRZYWÓDZTWO.

Kiedy warto:

 • Kiedy menadżerowie przeszli szereg szkoleń, a organizacja wciąż ma poczucie luki.
 • Jako część programów rozwojowych dla menadżerów.
 • Jako działanie rozwojowe dla menadżerów, których zespoły powinny podnieść wyniki, działać sprawniej.

Co daje szkolenie Manager as a Team Navigator (MAT):

 • Umożliwia przećwiczenie praktycznych umiejętności przywódczych, które lider może wykorzystać w różnych sytuacjach pracy ze swoim zespołem;
 • Umożliwia zmianę zachowania na co dzień, zamiast pytać: "jaki mam BYĆ jako lider? pytamy: "co mam ROBIĆ jako lider?".

Pokonywanie barier

Podczas szkolenia omawiamy bariery efektywności zespołu, przyczyny ich powstawania (w tym: konkretne sytuacje organizacyjne, które im sprzyjają). A nade wszystko pokazujemy i intensywnie ćwiczymy narzędzia i umiejętności, które pomogą te bariery przezwyciężyć.

Prowadzenie spotkań

Szkolenie dotyczy pracy z zespołem jako całością, więc koncentruje się na umiejętnościach i narzędziach do prowadzenia spotkań dotyczących poszczególnych barier i nastawionych na wspólne wypracowywanie dróg ich pokonania. Uczy, co bardzo ważne, sposobów monitorowania i wdrażania efektów tych spotkań.

Obejrzyj materiał video: N.EW.S.® Manager as a Team Navigator >>

Manager as a Coach (MAC)

Organizacje oczekują od swoich liderów aktywnej roli w rozwoju, coachingu, angażowaniu i zatrzymywaniu pracowników. Wielu liderów nie jest do tego przygotowana.

Manager As Coach (MAC) to szkolenie dla menadżerów, które wyposaża ich w umiejętność prowadzenia krótkich, skutecznych rozmów coachingowych, z poszczególnymi członkami zespołu. Menadżerowie wzmacniają swoje umiejętności w skutecznym prowadzeniu członków zespołu oraz w pokonywaniu wyzwań i osiąganiu lepszych wyników.

Kiedy warto:

 • Gdy organizacja potrzebuje wyposażyć swoich menadżerów w narzędzia, które pomogą w rozwoju ich zespołów w zmieniającym się środowisku.
 • Gdy menadżerowie potrzebują zdobyć umiejętności coachingowe i przećwiczyć je na rzeczywistych sytuacjach ze środowiska pracy.

Co daje szkolenie Manager As Coach:

 • Wyposaża w umiejętność diagnozowania barier, w których utknęli ich podwładni;
 • Praktyczne narzędzia i umiejętność prowadzenia konkretnych, skutecznych rozmów coachingowych przełamujących bariery rozwojowe podwładnych;
 • Umożliwia rozwój kompetencji przywódczych i wspiera kulturę coachingu w organizacji.

Obejrzyj materiał video: N.EW.S.® Manager As Coach >>