Projektowanie pod wytwarzanie (DFM)

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Nazwa szkolenia Miejsce Cena
09/09/2024 10/09/2024 2 x 6 godzin Projektowanie pod wytwarzanie (DFM) Szkolenie online 2400 zł

Wszystkie pola formularza są wymagane.

UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnik nr 1
OSOBA DO KONTAKTU


DANE DO FAKTURY


ADRES DO KORESPONDENCJI


INFORMACJE DODATKOWE


WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Podstawą przyjęcia na szkolenie on-line jest przesłanie niniejszej umowy zgłoszenia oraz dokonanie płatności za szkolenie.
2. Zgłoszenie odbywa się przez stronę www.oditk.pl.
3. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, a o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat za szkolenie.
4. Wpłaty za szkolenie należy dokonać nie później niż 3 dni robocze przed szkoleniem. Opłata za szkolenie jest bezzwrotna.
5. Podane ceny za uczestnictwo w szkoleniach są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednorazowej zmiany terminu szkolenia.
7. Wymagania sprzętowe dla uczestnika szkoleń: komputer z dostępem do Internetu, kamerą, słuchawki lub system audio w laptopie.
8. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.