TRIZ Innovation (szkolenie stacjonarne)

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania Nazwa szkolenia Miejsce Cena
05/06/2024 06/06/2024 2 dni TRIZ Innovation (szkolenie stacjonarne) Warszawa 2900 zł

Wszystkie pola formularza są wymagane.

UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnik nr 1
OSOBA DO KONTAKTU


DANE DO FAKTURY


ADRES DO KORESPONDENCJI


INFORMACJE DODATKOWE


WARUNKI UCZESTNICTWA

Podane ceny za uczestnictwo w szkoleniach są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania (noclegów).

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:
1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie niniejszej umowy zgłoszenia.
2. W przypadku wycofania zgłoszenia e-mailem do 10 dni przed szkoleniem, Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
3. W przypadku wycofania zgłoszenia e-mailem na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator obciąży Zgłaszającego kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w programie szkolenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy uczestników oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego szkolenia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

Oświadczam, że należność za uczestnictwo w szkoleniu zostanie przekazana na podstawie faktury VAT wystawionej przez GRUPĘ ODITK po szkoleniu. Jednocześnie upoważniamy GRUPĘ ODITK do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.