ALT IMG TEST

Sprawdź możliwości dofinansowania na działania rozwojowe.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Na nasze usługi można otrzymać dofinansowanie (nawet 80%), dokonując zamówienia przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

BUR to platforma on-line, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Możliwość dofinansowania dotyczy właścicieli i pracowników średnich i małych firm, a także mikroprzedsiębiorstw (szczegółowe informacje).

Usługi GRUPY ODITK, na które można otrzymać dofinansowanie to:

· Szkolenia (w tym szkolenia online)
· E-learningi
· Doradztwo, coaching, mentoring

Poprzez platformę BUR można bezpośrednio zapisać się na nasze szkolenia otwarte (obecnie realizowane w formule online)

Przejdź do naszej karty w BUR >>

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY ROZWOJOWE

GRUPA ODITK oferuje Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania i obsługi środków z funduszy unijnych. Od 2004 roku uzyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 71 mln zł. Pozyskane środki objęły ponad 40 projektów.

Pozyskanie dofinansowania to złożony proces. Zapewniamy Klientom profesjonalne wsparcie na wszystkich jego etapach:

1. Badanie potrzeb oraz określenie celów projektowych.
2. Analiza i dobór najkorzystniejszego źródła dofinansowania.
3. Przygotowanie zgodnego z założeniami konkursu wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Zarządzanie projektem i rozliczanie.

 

Modele współpracy

Oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych, jak i obsługę pozyskanych środków. Nasza rola na etapie realizacji projektu dopasowana jest do potrzeb Klienta i wymogów konkursowych.

GRUPA ODITK może być:

  • Liderem projektu;
  • Partnerem projektu, którego Liderem jest Klient;
  • Podwykonawcą usług merytorycznych;
  • Podwykonawcą usługi zarządzania projektem;
  • Doradcą w zakresie zarządzania projektem;
  • Wykonawcą audytów.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Z naszego doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania i realizacji takich projektów skorzystało już ponad 1000 przedsiębiorstw, w tym: BZ WBK, Budimex, DPD Polska, Ergo Hestia, Jysk, Neuca, PCC Rokita, PESA Bydgoszcz SA, PLL LOT, Radisson Blu, Rieber Foods, T-mobile i Volvo.

Dbamy o efektywne wykorzystanie pozyskanych środków oraz maksymalizację zakładanych rezultatów. Wszystkie realizowane projekty zakończyliśmy sukcesem merytorycznym oraz prawidłowym rozliczeniem finansowym. Szczególną wagę przykładamy do budowania z Klientami relacji, która trwa długo po zamknięciu projektu. Dzięki temu możemy podążać za ich potrzebami i wyszukiwać dla nich kolejnych możliwości pozyskania funduszy UE.

Nagrody i wyróżnienia 

Nasze doświadczenie i wysokie standardy pracy są doceniane zarówno przez Klientów, jaki i instytucje udzielające dofinansowania. PARP w publikacji "Kadry i rozwój" zamieścił projekty realizowane przez GRUPĘ ODITK na liście najlepiej zrealizowanych projektów unijnych w latach 2007-2013.

Publikacja "Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013" obejmuje 21 studiów przypadków najlepiej zrealizowanych projektów. Wśród nich aż dwa są udziałem GRUPY ODITK i naszych Klientów. Projekt dla firmy BZ WBK - obsługa na poziomie VIP oraz T-MOBILE - działania ponad standard. Oba te przedsięwzięcia zostały uznane za projekty, które przyczyniły się do wzrostu motywacji, poprawy komunikacji wewnątrz organizacji i skuteczniejszej obsługi klienta. Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest tutaj.

World Mail Awards - nagroda w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów branży logistycznej na świecie przyznana dla projektu "Droga Projektowej Dojrzałości" realizowanego dla DPD Polska. Ten sam program został także uhonorowany nagrodą Geopost Management Award. W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń, wszystkie zwycięskie projekty zostały zaprezentowane na forum GeoPost i udostępnione jako dobre praktyki w Grupie.

KONTAKT

W sprawie BUR:

Justyna Szeksztełło

Koordynator obszaru

jszeksztello@oditk.pl

 

W sprawie dofinansowania na projekty rozwojowe:

Joanna Heizig

Dyrektor obszaru

jheizig@oditk.pl