ALT IMG TEST

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest ODITK Szkolenia Sp. z o.o. (dalej ODITK) z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) na podstawie Pana/Pani zgody, organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji, usług doradczych i consultingowych, jak również innych pozaszkolnych form edukacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2) zawarcia umowy w zakresie świadczonych przez ODiTK usług, w związku z Pani/Pana zainteresowaniem ich ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
3) wykonania umowy wskazanej w punkcie 2 (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
4) przeprowadzenia działań analitycznych w zakresie optymalizacji naszych usług, procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowe, w tym reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
5) archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
7) badania satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
8) przekazania Pana/Pani opinii o usługach świadczonych przez ODiTK innym klientom jako referencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
9) oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb za pomocą profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes ODITK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony (od dnia uzyskania zgody na ich przetwarzanie);

4. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
6) przenoszenia danych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ODITK i ich powierzenie jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą, w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach, usługach doradczych i consultingowych, jak również innych pozaszkolnych formach edukacji organizowanych przez ODITK.

6. W celu wykonania praw wskazanych w ust. 4 prosimy o złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres oditk@oditk.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...