Agnieszka Kuczkowska

Specjalista ds. organizacji i obsługi szkoleń

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Wykonuję wszelkie czynności związane z realizacją szkoleń i dbam o ich prawidłowy przebieg.

Lubię działania związane z planowaniem, niezwykle ważna jest dla mnie dobra komunikacja i budowanie relacji z ludźmi. Dlatego z satysfakcją odnajduję się na swoim stanowisku.

Zajmuję się kompleksowym przygotowaniem i obsługą szkoleń, współpracując z klientami, trenerami i uczestnikami projektów. Planuję harmonogram wydarzeń, przygotowuję i dystrybuuję materiały szkoleniowe i certyfikaty. Monitoruję przebieg szkoleń, aby wszystko odbywało się bez zakłóceń. Szkolenia online wspieram technicznie - zawsze jestem w kontakcie telefonicznym z uczestnikami, służąc im swoją pomocą w ewentualnych trudnościach.

Chętnie dostarczam też inspiracji "nowinkami technicznymi". Wyszukuję aplikacje internetowe i gry dla uczestników, które mogą uatrakcyjnić nasze wydarzenia.