Danuta Dunajska

Dyrektor obszarów Consulting i Szkolenia specjalistyczne

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Zarządzam dwoma obszarami: Consulting oraz Szkolenia specjalistyczne. Odpowiadam również za licencyjną współpracę z N.E.W.S.® Navigating in Times of Change i relacje z kluczowymi klientami.

Patrzę poza "tu i teraz" i działam z wizją końca, żeby potem oglądając się za siebie, cieszyć się z moim klientem z wymiernego sukcesu. Lubię inspirować do zmian - i tych dużych, i małych, ale zawsze odważnych. Zaostrzając apetyt do rozwoju, otwarcie i partnersko rozmawiam o rozwiązaniach, ale też o ryzykach podejmowanych inicjatyw.

Moją pasją jest doskonalenie. Za Jeffem Bezosem "wierzę, że rzeczy nie mogą być doskonałe raz na zawsze". Dlatego z niestygnącą energią dbam o rozwój i użyteczność naszych rozwiązań dla klientów GRUPY ODITK. Jako lider zespołu działam w rytmie Agile. Pozwala nam to działać w sposób procesowy, a jednocześnie szybko integrować zmiany, które przynosi rzeczywistość.

Jako szef obszarów Consultingu i Szkoleń Specjalistycznych mam szczęście współpracować z ludźmi, którzy mnie inspirują. I zespół w centrali, i eksperci to ludzie, którzy lubią pracować zespołowo i tworzą tym nową wartość. Dlatego rozwój naszej oferty traktujemy nie tyle jako konieczność, ale także fun. Rokrocznie uruchamiamy kilka nowych rozwiązań dla klientów, co poprzedzone jest pracą projektową w interdyscyplinarnych zespołach. Korzystamy przy tym często z międzynarodowych doświadczeń, mając za sobą globalne benchmarki.

Uczestniczę w naszych działaniach dla klientów, projektując procesy jako metodyk lub jako mentor dla zespołu. Jako konsultant i coach wspieram Zarządy w projektach zmiany. Jako facylitator N.E.W.S.® prowadzę procesy nawigacyjne dla kadry executive.

Znaczące dla mnie projekty rozwojowe:
  • Projekty transformacji kultury organizacyjnej i wdrażania strategii bazujące na metodologii N.E.W.S.®;
  • Projektowanie programów rozwojowych adresujących zróżnicowane potrzeby wielounitowych organizacji;
  • Projekty "go to market" nowych rozwiązań GRUPY ODITK;
  • Mentoring dla konsultantów GRUPY ODITK prowadzących projekty doradcze.

Jestem facylitatorem N.E.W.S.®, a także certyfikowanym coachem ICC oraz trenerem FRIS®.

Zapraszam do mojej sieci na LinkedIn