Joanna Heizig

Dyrektor ds. projektów unijnych

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Zarządzam obszarem pozyskiwania dofinansowania na działania rozwojowe oraz kieruję projektami dofinansowanymi ze środków unijnych.

Tworzę projekty szkoleniowo-doradcze zgodnie z potrzebami polskiego rynku, łącząc cele społeczne i rządowe z najnowszą wiedzą i biznesową jakością usług rozwojowych. Współpracuję z szerokim gronem ekspertów, którzy wnoszą sprawdzony know-how i zachodnie trendy do działań projektowych. Wprowadzamy do "projektów unijnych" biznesowe standardy, dbając o rozwój umiejętności uczestników i stawiając akcent na praktykę.

Praca naszego zespołu opiera się na partnerstwie, sprawnej organizacji pracy oraz otwartości na nowe kierunki i aktualizację wiedzy. Stale śledzimy informacje o konkursach i aktualne prawodawstwo, jesteśmy w kontakcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i innymi instytucjami. Pracujemy z przyjemnością, harmonijnie łącząc życie zawodowe z osobistym, co przekłada się na wieloletnią efektywność.

Założenia projektowe zawsze tworzymy w oparciu w analizę rynku i potrzeb odbiorców, wykorzystując nasze kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych. Naszym celem jest to, by klienci dostali usługi najwyższej jakości w cenie, na którą mogą sobie pozwolić. Jakość wsparcia sprawia, że wielu klientów pozostaje z nami na długo, uczestnicząc w kolejnych projektach.

Znaczące dla mnie projekty:
  • Projekt z zakresu projektowania uniwersalnego "Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności", który budzi świadomość w zakresie potrzeb osób o ograniczonych funkcjonalnościach. Przybliża zagraniczne osiągniecia w tym temacie, przyczynia się do tworzenia produktów i usług przyjaznych dla wszystkich. Projekt z misją!
  • "Sukcesja z sukcesem" - wsparcie firm rodzinnych, by pozostały w rękach rodziny lub utrzymały się i umocniły na rynku po zmianie właściciela. Projekt kompleksowy i ambitny, w którym sukcesy dają dużą satysfakcję i klientom, i naszemu zespołowi.
  • Pięć edycji projektów z zakresu zamówień publicznych dla ponad 1,5 tys. firm. Zwiększamy liczbę firm z sektora MŚP, która jest gotowa do działania na rynku zamówień publicznych. "Gonimy" rynki zachodnie, na których udział sektora MŚP w zamówieniach publicznych jest znacznie wyższy niż w Polsce.