Marcelina Przybysz

Kierownik projektów doradczych

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Jestem Kierownikiem projektów doradczych. Pracuję w obszarze Consultingu, w którym zarządzam realizacją projektów rozwoju ludzi i organizacji.

Wierzę, że skuteczny consulting pomaga odpowiadać na aktualne potrzeby organizacji, ale i skłania do podejmowania nowych, często nieoczywistych decyzji. Klienci inspirują mnie tym, jak w obliczu wyzwań podejmują "rękawicę zmiany". Współpraca w takich sytuacjach staje się dla mnie okazją do wymiany biznesowego i osobistego doświadczenia, jak podejmować kroki naprzód.

Klienci spotykają mnie na etapie projektowania działań rozwojowych i zarządzania ich realizacją. By mieć pewność, że te działania będą trafną odpowiedzią na potrzeby organizacji, rozmawiamy o pożądanych celach i aspiracjach biznesowych. Wspólnie definiujemy optymalny przebieg, dopasowany do możliwych ram działania i oczekiwanych efektów. Dbam o to, by projekty rozwojowe były realizowane z zachowaniem najwyższych standardów. Ściśle współpracuję z zespołami naszych konsultantów i specjalistów, zapewniając synergię ich działań i osiąganie wymiernych rezultatów.

Współpracuję z różnorodnymi organizacjami. Dzięki temu obserwuję nowe potrzeby rozwojowe, pojawiające się w obliczu wyzwań rynkowych. Przekładam tę wiedzę na budowanie nowych usług doradczo-szkoleniowych i rozwój naszej oferty.

 

Zapraszam do mojej sieci na LinkedIn