Monika Zwierzyńska

Dyrektor sprzedaży

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Odpowiadam za sprzedaż w spółkach GRUPY ODITK. Zarządzam Działem Sprzedaży oraz dbam o relacje z kluczowymi klientami. Moje cele to także pozyskiwanie nowych kontaktów oraz rozwój oferty.

Chcę iść przez życie budując dobre, partnerskie relacje. Sprzedaż konsultacyjna jest pracą, która mi to umożliwia. Zarówno współpraca z klientami, jak i z moim zespołem opiera się na tworzeniu klimatu zaufania oraz niezawodności. Wierzę, że dobre relacje prowadzą do doskonałych rezultatów.

Mój główny cel w pracy z klientami to zrozumienie ich faktycznej potrzeby oraz zadbanie o to, aby rozwiązanie zapewniło długotrwały efekt biznesowy. Równie istotni są dla mnie interesariusze z wewnątrz naszej organizacji. Dbałość, aby swoją pracą dostarczać im wartość, ułatwiać osiąganie celów strategicznych i znajdować dźwignie wzrostu są dla mnie szczególnie ważne.

Swój zespół prowadzę tak, by jego członkowie nie tylko brali odpowiedzialność za swoje cele, ale by rozumieli również cele strategiczne swoich klientów, a prowadzony przez nich proces sprzedażowy dostarczał wartość klientowi na każdym jego etapie.

Wierzę w rozwój, jego konieczność oraz zbawienny wpływ na ludzi i organizacje. Dlatego praca w branży usług szkoleniowo-doradczych jest dla mnie ogromnym przywilejem. Dzięki niej spotykam ludzi, którzy są rozwojem zainteresowani oraz do rozwoju inspirują. Szczególnie cieszą mnie interakcje z tymi, którzy myślą inaczej niż ja, bo to oni pozwalają mi dostrzegać inną perspektywę.

Lubię dzielić się wiedzą, dlatego aktywnie uczestniczę w procesach mentoringowych, formalnych i nieformalnych.

Zapraszam do mojej sieci na LinkedIn