Piotr Grzechowiak

Prezes Zarządu

MOJA ROLA W GRUPIE ODITK

Odpowiadam za całość działania GRUPY ODITK. Mam znakomite wsparcie kadry zarządzającej, a cały zespół naszych pracowników to ludzie, którzy czują i rozumieją wyzwania współczesnego rynku szkoleniowo-doradczego. To ważne dla skutecznego nawigowania organizacją i osiągania zakładanych celów biznesowych.

Organizacje takie jak nasza w szczególny sposób opierają się na ludziach i ich umiejętnościach. To zespół stanowi o sile naszej marki i atrakcyjności oferty dla klientów. Wszyscy rozumiemy, jak ważne jest ciągłe doskonalenie. Rozwijamy i doskonalimy siebie, z pasją i poczuciem misji pomagamy w takim doskonaleniu i rozwoju naszym klientom. Poczucie mojej satysfakcji zawodowej buduje fakt, że jako organizacja z sukcesem robimy to już od 40 lat.

Na przestrzeni tych lat przeszliśmy wiele zmian. Zawsze jednak kierujemy się ideą, by zapewniać rozwój, który wspiera biznes naszych klientów i pomaga im budować przewagę konkurencyjną. Dlatego dbamy o to, by patrzeć w przyszłość i szukać dźwigni wzrostu.

Jestem radcą prawnym, stąd zdarza mi się występować w roli trenera czy też konsultanta w prawnych projektach realizowanych dla klientów GRUPY ODITK. Lubię ten rodzaj aktywności, bo daje mi możliwość bezpośredniego konfrontowania naszej oferty z potrzebami rynku. Duże poczucie satysfakcji po takich działaniach dają mi też komentarze, że szkolenia prawne nie muszą być nudne. Osobiście za niezwykle ważne uważam zapobieganie różnym przejawom mobbingu i dyskryminacji, dlatego chętnie angażuję się w projekty z tego obszaru.

Widzę dużą potrzebę budowania silnego i profesjonalnego rynku firm oferujących usługi rozwojowe. Od wielu lat działam w Zarządzie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która skupia ponad 300 podmiotów z naszej branży. Strategicznym zadaniem tej instytucji jest uświadamianie i edukowanie, jak ważne dla naszej gospodarki jest doskonalenie i rozwój ludzi tę gospodarkę tworzących.