Agnieszka Długołęcka-Kurzyk

Trener, coach

Mój obszar ekspercki to

rozwój kompetencji menadżerskich, efektywność osobista i coaching.

Szkoląc i prowadząc coaching, wspieram ludzi w stawaniu się najlepszą wersją siebie - zwłaszcza w rolach zawodowych, które decydują się pełnić. Koncentruję się na motywacji wewnętrznej, która wspiera dążenie do osiągnięcia ważnych celów krok po kroku. Takie podejście pozwala osobie uczestniczącej w szkoleniu czy coachingu korzystać z własnych zasobów, w pełni zaangażować się w rozwój, a dodatkowo czerpać satysfakcję z szybko obserwowalnych rezultatów.

Prowadzę szkolenia z zakresu zarządzania i przywództwa, coachingu, osobistej efektywności i zarządzania czasem, komunikacji asertywnej i NVC, autoprezentacji, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz Szkoły Trenera.

Wybrane projekty, które realizowałam:
  • projekt szkoleniowy dedykowany kadrze zarządzającej firmy kurierskiej, wspierający rozwój umiejętności menadżerskich i przywódczych,
  • Akademia Biznesu Ubezpieczeniowego: projekt szkoleniowo-coachingowy dedykowany wyższej i średniej kadrze menadżerskiej oraz właścicielom agencji w sieci pośredników sprzedaży ubezpieczeń,
  • "Program pracowniczy. Zdrowie na służbie": projekt szkoleniowo-coachingowy dla kadry zarządzającej i zasadniczej Policji i Straży Miejskiej wspierający radzenie sobie ze stresem.

Jestem kierowniczką merytoryczną Akademii Coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu oraz wykładowczynią Zarządzania Projektami z certyfikatem IPMA w WSB w Gdańsku.

Klienci, z którymi pracowałam to m.in.: Ergo Hestia, Orange, PKP PLK, DPD Polska, Aviko, mBank, Volkswagen Group Polska, Fakro, Alcatel Lucent, Philips Lighting Poland, Jysk, Polskie Sieci Energetyczne, PL LOT, Lotos Petrobalitic, NEUCA, Sescom, LPP, Aplitt, Arla, Flugger, Kujawska Fabryka Manometrów KFM, Budimex.