Aleksandra Błaszczyk

Trener, coach, konsultant

Mój obszar ekspercki to

przywództwo, efektywność osobista i profilaktyka wypalenia zawodowego.

Fascynuje mnie praca z grupami i jednostkami, które poprzez przekraczanie swoich przekonań i ograniczeń orientują się, jak wielki wpływ mają na swoje środowisko zawodowe. Tym samym nabierają odwagi, aby o nie dbać i aktywnie je kształtować.

Od 15 lat wspieram organizacje, zespoły i osoby w rozwijaniu umiejętności społecznych i przywódczych, utrzymywaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz optymalizowaniu procesów i stylu pracy w celu maksymalizacji wyników i satysfakcji oraz pracy zgodnej z wyznawanymi wartościami.

Szlify zawodowe zdobywałam w branży IT i centrach usług wspólnych jako Trener, Coach, HR Business Partner, Konsultant ds. Zarządzania oraz Manager do spraw Szkoleń i Rozwoju. Doświadczenia te pozwalają mi przyjąć perspektywę klienta i dzielić się praktycznymi przykładami i wskazówkami.

Moje większe projekty rozwojowe obejmują:
  • program rozwoju kadry managerskiej w zakresie przywództwa i zarządzania w międzynarodowej korporacji IT,
  • facylitacja i coaching zespołowy w projekcie wdrażania usprawnień w zespołach IT,
  • program profilaktyki wypalenia zawodowego i dbania o higienę psychiczną pracowników w dobie pandemii.

Jestem certyfikowaną konsultantką narzędzi psychometrycznych: Thomas PFA, Maslach Burnout Inventory Toolkit@, MTQ48. Jestem również coachem kryzysowym i konsultantką pierwszej pomocy psychologicznej certyfikowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu.

W swojej karierze współpracowałam z wieloma organizacjami, tj.: Accenture, Akamai, Allianz, Google, IBM, Luxoft, Uber, PGE, Lasy Państwowe, Narodowe Centrum Nauki.