Barbara Adamczyk

Trener, konsultant, mediator

Mój główny obszar ekspercki to

budowanie relacji, komunikacji i współpracy zespołowej w oparciu o narzędzia Insights Discovery oraz praca z konfliktem.

Największą wartością w pracy są dla mnie ludzie i relacje. Uwielbiam obserwować sukcesy innych w tym obszarze, będące wynikiem ich pracy nad sobą.

Od kilkunastu lat wspieram zespoły i całe firmy we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań opartych na Insights Discovery™, które usprawniają budowanie relacji - zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią (z klientami, dostawcami itp.). Ponadto, jako mediator, pomagam rozwiązywać konflikty pracownicze oraz prowadzę warsztaty z zakresu mądrego zarządzania konfliktem.

Jestem aktywnym trenerem oraz Akredytowanym Konsultantem Insights Discovery™. Ponad 15 lat pracowałam w Insights Poland, gdzie dokładnie poznałam wszystkie narzędzia z rodziny Insights, a także zdobyłam praktykę w zakresie ich wykorzystywania. Osobiście wdrażałam je na polski rynek, tłumacząc je, tworząc materiały merytoryczne oraz szkoląc konsultantów. Prowadziłam programy Insights głównie z zakresu skutecznej komunikacji i współpracy, budowania zespołów i podnoszenia ich efektywności, zarządzania i motywowania oraz sprzedaży. Współtworzyłam niestandardowe, kontynuacyjne programy szkoleniowe oparte na Insights, byłam wsparciem merytorycznym dla Akredytowanych Konsultantów, których również osobiście certyfikowałam (kilkaset osób). W ciągu tych kilkunastu lat przeprowadziłam ponad 300 warsztatów dla zespołów oraz kilkadziesiąt akredytacji i certyfikacji Insights.

Od 2019 roku jestem czynnym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy łódzkim Sądzie Okręgowym. Prowadzę mediacje rodzinne i cywilne, a także warsztaty z zakresu zarządzania konfliktem. Pracuję między innymi w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy).

Moje ceryfikaty i uprawnienia:
  • Uniwersytet Łódzki, Psychologia Stosowana
  • Roczne Studium Treningu i Terapii Grupowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  • Kurs podstawowy w zakresie mediacji w sprawach karnych i cywilnych, Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS
  • Kurs specjalistyczny w zakresie mediacji rodzinnych, Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS
  • Akredytacja Insights Discovery (2003), Discovery Full Circle (2005), Deeper Discovery (2013) oraz Insights Navigator Efektywność Zespołu (2013)
  • Intensywny trening NVC, Szkoła Empatii Zofii Schacht-Petersen

Klienci, dla których pracowałam, to m.in.: AstraZeneca Pharma, Nutricia, Żywiec-Zdrój, Etisoft, UNIQA TU S.A, IKEA, Pepco, Budimex, GOG, SIX Group, Trumpf Huettinger.