Karina Wiszniewska-Wąsik

Konsultant, trener

MÓJ OBSZAR EKSPERCKI TO

przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu i mobbingowi, a także tworzenie wolnego od toksycznych konfliktów środowiska pracy.

Pasjonuje mnie towarzyszenie ludziom i zespołom w znajdowaniu wyjścia z dysfunkcyjnej sytuacji, a przede wszystkim w odzyskiwaniu wiary we własne możliwości i kompetencje.

Na co dzień wspieram organizacje w przejściu przez sytuacje dyskryminacji/mobbingu w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki, ale także z troską o wizerunek. Zawsze dbam, by uwrażliwiać, ale nie doprowadzić do przewrażliwienia w tych delikatnych tematach. Jestem także uważna na człowieka - wspieram osoby poszkodowane w procesie poszukiwania rozwiązań dotyczących relacji z szefem czy współpracownikami i odnajdywania drogi do satysfakcji z życia zawodowego.

Doświadczenie biznesowe zdobywałam jako szef sprzedaży w firmie dystrybucyjnej i usługowej. Jestem wykładowcą akademickim. Aktualnie działam w biznesie jako doradca i zewnętrzny, niezależny członek Komisji Wyjaśniających. Na stałe współpracuję z kancelariami radców prawnych.

Posiadam unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy oraz diagnozowania mobbingu i dyskryminacji. Szkolę menadżerów z przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom, a także pracowników, budując ich odpowiedzialność w temacie. Zajmuję się też interwencją kryzysową dla osób indywidualnych, jak i zespołów.

Moje największe projekty:
  • Kompleksowe projekty wdrożenia polityk przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w formie diagnozy, wypracowania dedykowanej polityki i komunikacji do organizacji oraz szkoleń wdrożeniowych. Projekty dla branż: produkcyjnej, energetycznej, administracji publicznej.
  • Mentoring dla osób zaufania oraz Komisji Wyjaśniającej dla firm z branży produkcyjnej oraz usługowej.

Jestem certyfikowanym terapeutą w zakresie interwencji kryzysowej - certyfikat wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam Akademię Coachingu certyfikowaną przez ICF oraz szkolenie dla mediatorów realizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Klienci, dla których pracowałam to m.in.: Aviko, Doraco, Geberit, PPG Industries Polska, Energa, Warta, Tauron Polska, National Oilwell Varco Poland, Lloyd's Register Polska, Aelia Polska, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Warszawy, Holte Software, Transfer Multisort Elektronik.