Konrad Wilk

Trener, coach

MÓJ OBSZAR EKSPERCKI

Koncentruję się na zagadnieniach świadomego przywództwa, zarządzania stresem, konfliktem, odpornością psychiczną, work-life balance i wystąpień publicznych.

Pomagam ludziom odkrywać własną autentyczność, uwalniać pełnię wewnętrznego potencjału i rozwijać osobistą charyzmę, by świadomie i skutecznie spełniali się w wyzwaniach zawodowych i osobistych.

Wspieram menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych i rozwojowych zespołów. W szkoleniach wykorzystuję doświadczenie coachingowe, terapeutyczne i techniki mindfulness, by zwiększyć ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter.

W rozwoju indywidualnym pracuję głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. Jestem autorem modelów rozwojowych: TY® oraz Lider Przyszłości - TERAZ.

Dzięki doświadczeniom w wydawnictwach prasowych jako handlowiec i dyrektor działu, a także właściciel agencji brokerskiej, czuję i rozumiem rzeczywistość pracowników, menadżerów i działów HR. Umiejętność zarządzania stresem, własny rozwój, budowanie swojej marki, autorytetu i charyzmy pozwalały mi osiągać wyniki i jednocześnie inspirować współpracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Moje najważniejsze projekty:
  • projekt szkoleniowo-coachingowy dla kadry menadżerskiej: efektywna komunikacja, perswazja, wywieranie wpływu, rozwój kompetencji menadżerskich, autentyczność lidera,
  • szkoleniowo-coachingowy projekt rozwoju kompetencji przywódczych menadżerów na poziomie GM i kadry zarządzającej w zakresie: efektywna komunikacja, perswazja, wywieranie wpływu, autorytet i charyzma lidera, zarządzanie stresem (branża automotive),
  • projekt dla menadżerów w oparciu o mój autorski program Akademia Świadomego Przywództwa Lider Przyszłości TERAZ.

Posiadam certyfikaty: Multi-Level Coaching Study, Trop Group - Team&Group Trainer, Mindsonar, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Manifestacja celu, APMG - Change Management, Jarosław Gibas - Model Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki Maciej Bennewicz - Konstelacje Archetypowe, Coaching TAO w ujęciu transpersonalnym. Jestem autorem dwóch książek: "Naga Asu" i "Jak się zabić, by zmartwychwstać" oraz ponad 200 artykułów.

Wśród klientów, dla których pracowałem są: BMW, Peugot, Volkswagen Group Polska, Kompania Piwowarska, BSH, Radio Plus, Flugger, Quad Graphics, Polskie Sieci Energetyczne, PGE, JTI, Fujitsu, Neuca, Grupa Azoty, Samsung, Mondi.