Marcin Sokołowski

Trener, konsultant

Mój obszar ekspercki to

BIM (Building Information Modeling) - zarządzanie procesem informacyjnym.

Wartość, którą wnoszę do współpracy to wieloletnie, praktyczne doświadczenie we wdrażaniu BIM w kraju i za granicą. Moje podejście jest kompleksowe, a nie punktowe - działam w przebiegu całego procesu inwestycyjnego.

Prowadzę szkolenia w zakresie kompetencji koniecznych w procesie BIM, przygotowuję także do certyfikacji ECC BIM na BIM Koordynatora. Jako konsultant wdrażam BIM w dużych organizacjach i zarządzam projektami wdrożeniowymi. Jestem też audytorem BIM (w ramach ISO 19650) w British Standards Institution.

Doświadczenie zdobywałem zarówno w Polsce, jak i w Republice Irlandzkiej, Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie pełniłem różne funkcje w ramach specjalizacji: Zarządzanie Projektami/IT oraz BIM. Od ponad 15 lat jestem związany z branżą produkcyjną, dewelopersko-budowlaną oraz konsultingiem. Brałem udział w pierwszych kompleksowych wdrożeniach metodyki BIM w Polsce (od 2009 roku). Współtworzę zespół autorskiego projektu "BIM Standard PL".

Obecnie pracuję jako Company BIM Manager w spółce Wills Bros Civil Engineering w Wielkiej Brytanii. Odpowiadam za kompleksowe wdrożenie BIM oraz pełnię rolę BIM Managera w dwóch projektach realizowanych w Szkocji. Przygotowałem skutecznie firmę Wills Bros Civil Engineering do akredytacji BIM przez BSI - na poziomie Kitemark (najwyższy poziom certyfikacji z zakresu BIM).

Moje ciekawsze projekty:
  • Zarządzałem procesem formalno-prawnym budowy sieci komórkowej PLAY w czterech województwach Polski północnej.
  • Odpowiadałem za rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej, w tym komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Centrum Badań i Innowacji Skanska Polska.
  • Zrealizowałem projekt wdrożenia BIM w ramach spółek z grupy Skanska - Skanska Property (sektor biurowy) i Skanska Residential (sektor mieszkaniowy), budując model współpracy ze Skanska SA (Generalny Wykonawca) oraz przygotowując procesy w spółkach do realizacji projektów w formule BIM.
Posiadam certyfikaty

PRINCE2® oraz ITIL w zakresie zarządzania usługami.