Marzanna Kowalska

Trener, coach, konsultant

Mój obszar ekspercki to

warsztaty rozwojowe dla kadry menadżerskiej i specjalistów w różnych branżach.

Moją misją w pracy jest wspieranie ludzi w oparciu o własne doświadczenia, by mogli skutecznie realizować swoje cele. Podejmując pracę z klientem, ważne jest dla mnie stworzenie życzliwego klimatu do wymiany doświadczeń.

Jestem praktykiem, mam na koncie wiele indywidualnych programów coachingowych i konsultacyjnych. Prowadzę warsztaty z zarządzania zmianą, warsztaty dla nowo mianowanych menadżerów i dla talentów. Wspieram zespoły agilowe w skutecznym działaniu, m.in. poprzez metodologię FRIS®, shadowingi z informacją zwrotną i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Przez kilka lat byłam Zastępcą Dyrektora ds. organizacji i promocji w radiu oraz Menadżerem wsparcia biznesu w firmie doradczej, a od 2007 roku z satysfakcją realizuję projekty doradczo-szkoleniowe oraz indywidualne sesje rozwojowe w obszarze zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich.

Moje większe projekty rozwojowe obejmują m.in.:
  • rozwój kompetencji menadżerskich i skuteczności zespołowej poprzez metodologię FRIS® oraz sesje konsultacyjne dopasowane do potrzeb uczestników (branża usług finansowych),
  • prowadzenie warsztatów metodologią N.E.W.S.® dla obszarów funkcjonalnych na poziomie B-1, których celem było zdefiniowanie strategii obszarowej w projekcie transformacji kultury organizacyjnej (bank),
  • prowadzenie warsztatów N.E.W.S.® dla obszarów funkcjonalnych na poziomie B-1, których celem była transformacja kultury organizacyjnej (bank),
  • cykl warsztatów zarządzania własną karierą zawodową poprzez metodologię N.E.W.S.® Self Navigation (branża automotive).

Jestem coachem ICC, trenerem metodologii FRIS® oraz facylitatorem metodologii N.E.W.S.® Ukończyłam Akademię Mistrzów Treningu i Szkołę Trenerów Zarządzania, posiadam Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju osób dorosłych.

Klienci, dla których pracowałam to m.in.: Santander, PKO BP, Quadgraphics, VW Leasing, DPD, Tauron, PZU, T- Mobile, PSE, Hellmann Worldwide Logistics Polska, PLL LOT, Volvo, Ergo Hestia, Philips, Pilkington, JYSK, HP, Lotos Asfalt, Budimex, ITM Poland, fundacje i organizacje pozarządowe.