Michał Czajkowski

Trener, konsultant

Moje obszary eksperckie to:

rozwój menadżerów w zakresie zarządzania, współpracy i komunikacji, a także modelowanie biznesowe.

Sens w pracy trenerskiej i konsultacyjnej odnajduję w udzielaniu wsparcia zespołom i pojedynczym menadżerom w zmianach. Wartością, jaką otrzymują ode mnie klienci jest dbałość jednocześnie o biznes i ludzi.

Pomagam podnosić efektywność i poziom satysfakcji ze współpracy poprzez działania doradcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu przeprowadzania zmian w organizacji z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, poprawy synchronizacji pracy zespołów, komunikacji oraz zminimalizowania silosów.

Wspieram w opisywaniu biznesów lub innowacyjnych pomysłów modelem biznesowym, w jego modyfikowaniu oraz w weryfikacji hipotez biznesowych. Moje działania są skierowane zarówno do startupów, dojrzałych biznesów chcących zmiany modelu biznesowego i organizacji, które chcą wygenerować przewagi konkurencyjne opracowywane przez projektowe zespoły innowatorów.

Przez ponad 25 lat zdobywałem doświadczenie, pracując w obszarach sprzedaży i rozwoju biznesu dla firm z branż handlowej, usług dla biznesu, teleinformatycznej i produkcyjnej. Prowadziłem też swoje działalności, m.in. agencję fotograficzną oraz gastronomię. Moje doświadczenia pozwalają zrozumieć realia biznesu klienta oraz, na czas projektu, stać się efektywnym elementem systemu wspierającego zmianę oraz rozwój zespołu i jego pojedynczych członków.

Moje większe projekty obejmują:
  • Półroczna akademia menadżerska dla kierowników i dyrektorów firmy produkcyjnej z obszaru zarządzania, komunikacji, współpracy i efektywności.
  • Warsztaty strategiczne, których efektem był przegląd i uporządkowanie strategii oraz uruchomienie trzech projektów strategicznych i powołanie liderów zespołów projektowych.
  • Cykl warsztatów rozwojowych z zakresu komunikacji, współpracy i podstaw zarządzania (branża FMCG).

Klienci, z którymi pracowałem to m.in.: Schiedel Polska, MonoSol Poland, Hebar, Hellmann Logistics Polska, Anwil, Polkomtel, Nestle, Warta, Ergo Hestia, PKO BP, PZU, LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS), Craftware, Michelin, Nicoma, Stock Polska.