Michał Hałaczkiewicz

Trener, konsultant

Mój obszar ekspercki to

strategiczna nawigacja organizacji oraz zarządzanie projektami.

Nawet najlepsza wizja pozostanie tylko piękną utopią bez wdrożenia zaplanowanej strategii. Mam absolutne przekonanie, że największym wrogiem zaangażowania i skuteczności jest brak zrozumienia kierunku strategicznego i priorytetów firmy oraz brak wspólnego mianownika wśród kadry zarządzającej. Dlatego podejmuję działania, które synchronizują myślenie i działanie zespołów, a poprzez projekty pomagają skutecznie wdrażać wyznaczone cele.

Specjalizuję się w poprawie efektywności pracy zespołów projektowych oraz wiązaniu portfela projektów ze strategią organizacji.

W swojej pracy wykorzystuję doświadczenia, które zdobyłem pracując jako konsultant, ale też jako członek rad nadzorczych, zarządów i jako przedsiębiorca. Te różnorodne perspektywy pozwalają mi skutecznie współpracować na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, a poprzez dopasowane przykłady sytuacji i zachowań dobrze rozumieć i komunikować się z różnymi interesariuszami procesu rozwoju.

Moje większe projekty rozwojowe obejmują:
  • program wdrożenia dojrzałości projektowej organizacji - branża logistyczna oraz finansowa,
  • program zwiększenia efektywności zarządzania wraz z poprawą świadomości finansowej menadżerów struktury stałej oraz projektowej - branża konstrukcyjna i sportowa,
  • programy rozwoju kompetencji project managerów, połączone z międzynarodową certyfikacją,
  • programy nawigacyjne oparte na modelu N.E.W.S.® - branża finansowa.

Klienci, dla których pracowałem to m.in.: Orange, VW GROUP, ING Bank, Santander Bank, TU Warta, Link 4, Kredyt Inkaso, DPD Polska, Grupa Rovese, BAYER Healthcare, Saint-Gobain, Hewlett&Packard, Philips Lighting, Bosch and Siemens Home Appliances Group, Polfarma, Mondelez, Budimex, SMYK, Poczta Polska.