Mikołaj Franas

Trener

Mój obszar ekspercki to:

prawo, w tym prawo zamówień publicznych, prawo pracy i kontraktów.

Ważne jest dla mnie nastawienie na rozwiązania. Dbam też o to, by treści, które mogą być trudne do przyswojenia, były zrozumiałe dla uczestników.

Specjalizuję się w prawie pracy i prawie cywilnym z uwzględnieniem perspektywy dużych organizmów gospodarczych. Brałem udział w sporządzaniu audytów due diligence. Posiadam duże doświadczenie trenerskie, procesowe i negocjacyjne w sprawach związanych z prawami pracowniczymi i ubezpieczeniami społecznymi.

Doradzam związkom zawodowym w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz pracodawcom przy konstruowaniu regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

Występuję jako pełnomocnik w sprawach dotyczących konfliktów w miejscu pracy, zwolnień i roszczeń pracowniczych związanych z dobrami osobistymi. Od 16 lat prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Przykładowe projekty, które zrealizowałem:
  • Projekt szkoleniowy z obszaru przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (bank);
  • Projekt rozwojowy w obszarze przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla firmy produkcyjne.

Klienci dla których pracowałem to m.in.: PGE, Energa, Santander, Lasy Państwowe, Urząd m.st. Warszawy, Sony, Grupa Kęty, Quad Graphics Europe, Flugger.