Monika Wieczorek

Trener, konsultant

Mój obszar ekspercki to

prawo pracy i HR, prawo IT, e-commerce i prawo gospodarcze.

Jestem radcą prawną. Stawiam na wyjaśnianie skomplikowanych kwestii prawnych zrozumiałym językiem. Klienci cenią mnie za to, że problemy prawne i ich rozwiązania ilustruję przykładami z praktyki. Pokazuję, w jaki sposób unikać ryzyka prawnego. Wszystko osadzam w rzeczywistości klienta - dopasowuję rozwiązania do jego kultury organizacyjnej i wyzwań, z jakimi się mierzy.

W zakresie prawa pracy i HR pomagam w obszarach:

 • przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
 • zarządzania różnorodnością,
 • kodeksów etycznych i budowania systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing),
 • prawnych aspektów budowania wizerunku pracodawcy,
 • procedur dotyczących pracy zdalnej,
 • budowania kompetencji w obszarze prawa pracy u menadżerów.

Jestem członkiem komisji wyjaśniających powoływanych dla rozpoznania zgłoszeń nieprawidłowości w miejscu pracy.

Doradzam również w zakresie:

 • stosowania klauzul umownych w umowach IT,
 • prawnoautorskich klauzul umownych,
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • prawnych aspektów transformacji cyfrowej.

W powyższych obszarach prowadzę też szkolenia.

Kluczowe projekty, które zrealizowałam to:
 • Kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy dla kadry menadżerskiej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji dla spółki z branży sanitarnej.
 • Projekt szkoleniowy "Odpowiedzialność za wizerunek pracodawcy" (w kontekście zachowań niepożądanych) dla grupy spółek z branży automotive.
 • Projekt w obszarze przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla grupy spółek z branży chemicznej: zbudowanie polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, szkolenia dla kadry kierowniczej, osób zaufania i członków Komisji Wyjaśniającej, przygotowanie komunikacji do organizacji.

Pracowałam m.in. dla: PKN ORLEN, Grupa ENERGA, Grupa Geberit, PPG, NSG Group, Lagardere Duty Free, Kredyt Inkaso, Lhoist, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zamek Królewski w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy, ZUS.