Waldemar Plata

Konsultant, trener

Mój obszar ekspercki to:

zarządzanie projektami w otoczeniu oraz relacji z procesami zarządzania strategicznego firmą.

W moim rozumieniu istotą działań doradczych i szkoleniowych jest zbudowanie efektywnego systemu zarządzania projektami/portfelem projektów w odniesieniu do zdefiniowanych celów strategicznych spółki. To kluczowa wartość, którą dostarczam klientom.

Specjalizuję się w usprawnianiu procesów zarządzania projektami, portfelami projektów, projektowaniu oraz wdrażaniu działań PMO.

Posiadam ponad 30-letnie doświadczenie menadżerskie związane z zarządzaniem projektami w obszarze energetycznym oraz oil&gas. Byłem związany z firmami należącymi do koncernu ABB w Polsce oraz spółkami Grupy LOTOS, zajmowałem w tym czasie stanowiska menadżerskie, m.in. dyrektora biura zarządzania projektami, dyrektora ds. strategii i rozwoju oraz dyrektora operacyjnego. Byłem prezesem zarządu spółek Energobaltic oraz ZRE Gdańsk. Większe projekty, które zrealizowałem to: budowa pięciu stacji kompresorowych na odcinku polskim rurociągu Jamal, budowa elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie oraz zagospodarowanie złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym. Zdobyte doświadczenia wykorzystuję w pracy doradczej i trenerskiej.

Wśród moich projektów rozwojowych są:
  • Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami;
  • Opracowanie metodyki i wdrożenie zasad funkcjonowania PMO;
  • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz procesami biznesowymi.
Posiadam certyfikaty:
  • PMA (The George Washington University),
  • Szef Biura Zarządzania Projektami PMO (Institute for International Research/Akademia Zarządzania),
  • ISO Internal Auditor ( Organizational Dynamics, Inc).

Klienci, dla których pracowałem to m.in.: ABB Zamech, ABB Gazpetro, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, Institute for International Research, LOTOS Geonafta AB, ZRE Gdańsk, RAFAKO, Gas Storage Poland, Mega System Service.