Wojciech Matłosz

Trener

Mój obszar ekspercki to

zarządzanie procesami i projektami z wykorzystaniem Microsoft Project.

Uwielbiam uczyć rozumienia procesów i zaszczepiać myślenie procesowe. Podczas szkoleń stawiam na przejrzystość i praktykę.

Lubię widzieć efekty swojej pracy, a łatwo je zaobserwować, gdy np. w przeciągu kilku godzin szkolenia uczestnicy nabierają umiejętności pracy z programem MS Project i, co ważne, zaczynają rozumieć jego działanie. Na tym połączeniu najbardziej mi zależy, bo to ono przekłada się na wartość dodaną dla projektów, które uczestnicy prowadzą lub w których biorą udział.

Jako trener i konsultant najczęściej wspieram klientów w obszarach zarządzania procesami i doskonalenia procesów, nie tylko w firmach produkcyjnych. Bliskie są mi także projekty. Z uwagi na swoje doświadczenia, z łatwością integruję podejście projektowe do organizacji procesowej.

Od 15 lat jestem menadżerem w międzynarodowej korporacji produkcyjnej. Obecnie odpowiadam za procesy i innowacje Łańcucha Dostaw dla obszaru EMEA. Moje doświadczenia w tworzeniu i doskonaleniu procesów, zarządzaniu projektami, stosowaniu MS Project, a także znajomość korporacyjnych realiów pozwalają mi być autentycznym i przedstawiać praktyczną stronę omawianych zagadnień.

Moje większe projekty:
  • outsourcing produkcji do Holandii, włączając w to zagadnienia IT, podatkowe, prawne, logistyczne,
  • zwiększenie terminowości dostaw w dostawach interkontynentalnych o kilkadziesiąt procent,
  • wdrożenie Robotic Process Automation w wybranych procesach biznesowych centrum usług wspólnych.

Posiadam certyfikat "Microsoft Certified Technology Specialist, MS Project 2010 - Managing Projects".

Klienci, dla których pracowałem to m.in.: Philips, International Paper, Volkswagen, Orange, InPost, Prokom, Cadbury, ABB, Energa Operator, DPD, PERN Przyjaźń, La Rive, Ekowodrol, Corning Optical Communications, TS Invest, Łączpol, SAG Elbud, WIKA, Kredyt Inkaso, Sanofi.