Zbigniew Duda

Trener

Mój obszar ekspercki to:

Design for Assembly (DFA), czyli metodyka optymalizacji produktu oraz LEAN.

Towarzyszę w rozwoju organizacjom i ludziom, którzy na partnerskich zasadach chcą poszerzać swój punkt widzenia. Bardzo dobrze czuję się w zmianie. Dlatego rozwój, który jest przecież zmianą, sprawia mi wielką satysfakcję. W myśl tego podejścia stawiam sobie za cel, by rezultatem działań rozwojowych była satysfakcja pracowników i sukces firmy.

Specjalizuję się w działaniach optymalizacyjnych na poziomie produktu lub/i procesów opartych na zespołowym zrozumieniu problemu. Wspieram uzupełnianie twardych kompetencji, zwracając jednocześnie uwagę na równie istotny aspekt miękki, co tworzy kompletną całość.

Przeszedłem niemal wszystkie szczeble w zarządzaniu produkcją - od kierownika zmiany do dyrektora operacyjnego. Korzystam z kilkunastoletniego doświadczenia w różnych branżach, łącząc zarządzanie, optymalizację procesów (Lean, Teoria ograniczeń) oraz podejście inżynierskie. Dzięki dużej różnorodności doświadczeń i umiejętności wraz z moimi zespołami zarobiliśmy/oszczędziliśmy miliony PLN.

Posiadam certyfikaty:
  • Lean Black Belt,
  • Akademia Inżyniera.

Klienci dla których pracowałem to m.in.: Wielton, Zasław, Lentex, Mardom, Grupa Impel.