GRY I SYMULACJE BIZNESOWE

Na czym polega skuteczna nauka? Zapamiętujemy 20% tego co usłyszymy, 30% tego co widzimy i aż 70% tego co sami wykonamy. Wychodzimy z założenia, że praktyka jest najefektywniejszym modelem szkoleniowym. 

INFORMACJE OGÓLNE

Wykorzystanie gier i symulacji szkoleniowych w procesie kształcenia pozwala zminimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji. W czasie szkolenia otrzymywane są informacje zwrotne (wynik finansowy, realizacja planu sprzedażowego, reakcja Klienta etc.), pokazujące skutki podjętych działań. Uczestnicy uczą się zatem analizowania problemów, dobierania do nich właściwych rozwiązań oraz wyciągania wniosków ze swoich decyzji.

Nasze gry i symulacje wprowadzają uczestników szkoleń w wirtualny świat, w którym mając poczucie pełnego realizmu mogą w bezpiecznych dla siebie warunkach nabywać i ćwiczyć umiejętności, zwiększając tym samym swoją skuteczność i efektywność w rzeczywistym świecie.

Posiadamy gotowe jak i tworzymy dedykowane rozwiązania szkoleniowe. Realizowane zarówno na sali szkoleniowej jak i w formule e-learningu. Wykorzystywane przez nas gry i symulacje biznesowe wspierają rozwój m.in. w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedaży, negocjacji, umiejętności menadżerskich oraz zarządzania projektami.

OFERTA