Analiza biznesowa i zarządzanie wymaganiami IT

Uczymy skutecznego pozyskiwania kluczowych wymagań i jak najlepszego zarządzania nimi.

JAK TO ROBIMY

INTERESARIUSZE

To oni są źródłem wymagań. Metody skutecznej współpracy z interesariuszami ćwiczymy na bazie typowego wyzwania jakim jest pogodzenie odmiennych perspektyw biznesu i działu IT, a także poruszanie się w relacji klient-wykonawca.

DOBRE PRAKTYKI

Dostarczymy wiedzy jak zgodnie z najlepszymi praktykami i metodyką BABOK® „wydobyć” od interesariuszy i udokumentować wymagania zgodne z celami biznesowymi odbiorcy/klienta.

PRIORYTETY

Ważne i ważniejsze – ćwiczymy korzystanie z narzędzi służących do priorytetyzacji wymagań. Podczas szkolenia budujemy kompleksowy i czytelny dokument wymagań. Analizujemy sytuacje, w których priorytetyzacja nie jest wskazana. Rozmawiamy o zmianach w trakcie realizacji projektu (traceability).

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Istota wymagań w projekcie IT i analiza biznesowa

  • Interesariusze oraz uzasadnienie biznesowe projektu

  • Dobre praktyki dokumentacji wymagań

  • Wymagania niefunkcjonalne i funkcjonalne

  • Modelowanie procesów biznesowych

  • Priorytetyzacja

  • Śledzenie, weryfikacja i walidacja wymagań
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...