Analiza opłacalności inwestycji

Uczymy jak zaplanować efektywne przedsięwzięcie inwestycyjne, prognozować przepływy pieniężne i kalkulować ryzyka projektu. Tylko trafne decyzje pozwalają na rozwój i zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

JAK TO ROBIMY

OPTYMALNE DECYZJE

Uczymy jak dokonywać dobrych decyzji co do zmian inwestycyjnych lub dywestycyjnych w przedsiębiorstwie. Ćwiczymy procedury i techniki optymalizujące proces decyzyjny.

CZAS A ZEPSUTE JABŁKA

Czas to jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o sukcesie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uwrażliwiamy uczestników na ten aspekt, by ich projekty nie stawały się „zepsutymi jabłkami”.

NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ

Uczestnicy poznają przykładową procedurę inwestycyjną oraz techniki prognozowania wpływów i kosztów generowanych przez projekty. Techniki wstępne, jak i zaawansowane oceny efektów ekonomicznych inwestycji prezentujemy w formie case studies.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Specyfika projektu inwestycyjnego a zakres niezbędnych analiz

 • Perspektywa czasowa projektu inwestycyjnego i ryzyko prognozy

 • Koszty zmian kompetencji firmy

 • Inwestycje w majątek trwały i obrotowy

 • Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne

 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych i otoczenia rynkowego

 • Struktura kosztów projektu inwestycyjnego

 • Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)

 • Prognozowanie przepływów gotówki związanych z inwestycją

 • Źródła finansowania projektów a koszt kapitału

 • Procedura oceny opłacalności inwestycji metodami statycznymi i dynamicznymi (Payback, NPV, IRR, PI, ROI)

 • Metody oceny ryzyka inwestycyjnego i analiza wrażliwości, zasady monitoringu przedsięwzięcia

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Webinarium
Szkolenie
Analiza opłacalności inwestycji
Po
Konsultacje indywidualne

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki