Analiza Wartości Produktu (Value Analysis) – proces doradczy

Lewarujemy wartość wybranego produktu, dzięki czemu firma uzyskuje wymierne korzyści biznesowe. Analiza wartości to proces doradczy, który przynosi rezultaty tj. redukcja kosztów produkcji, zwiększenie poziomu zysku i skrócenie czasu dostawy.

Analiza Wartości Produktu (Value Analysis)

Analiza Wartości Produktu (Value Analysis) to sprawdzona sekwencja działań skupiona wokół uzyskania konkretnych, założonych rezultatów biznesowych na danej grupie produktowej, procesie lub usłudze.

Jest częścią inżynierii wartości, czyli Value Engineering.

JAK PRACUJEMY

PATRZYMY PROCESOWO

W przebiegu procesu VA naszym celem jest dogłębne zrozumienie interakcji w organizacji i wokół niej, a następnie przygotowanie pomysłów do tego, by zrealizować wytypowany cel biznesowy.

Analiza Wartości Produktu obejmuje:

  • Opracowanie business case, co kierunkuje aspiracje biznesowe dla wybranego produktu;
  • Opracowanie zintegrowanego materiału zwierającego kierunki zmian (booklet);
  • Wygenerowanie rozwiązań na bazie opracowanego bookletu z udziałem pracowników firmy;
  • Sortowanie i priorytetyzację wybranych rozwiązań.

UNIKAMY EFEKTU "(not) invented here"

Proces "robimy z ludźmi, a nie ludziom". Dzięki temu zespół jest bardziej skłonny do wdrażania swoich pomysłów. Pobudzamy ludzi do poszukiwania rozwiązań w taki sposób, aby to oni je generowali. W ten sposób budujemy ich apetyt na udział w przyszłych inicjatywach zmian.

PRZEBIEG PROCESU DORADCZEGO

KROK 1 - Business case

KROK 2 - Zebranie i analiza danych

KROK 3 - Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań

KROK 4 - Asysta wdrożeniowa

 

Wartością dodaną procesu doradczego VA jest rozwój pracowników. Osoby z organizacji zaproszone do procesu prowadzonego przez naszego eksperta uczą się w działaniu. W ten sposób osiągamy zarówno korzyść biznesową, jak i transfer wiedzy do organizacji.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

Wiedza HR
Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...