Ankietowe badanie zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją

Badamy aktualne postrzeganie zjawisk mobbingu i dyskryminacji w organizacji przez jej pracowników. Dostarczamy dzięki temu informacji na temat świadomości związanej z tym tematem oraz specyficznych ryzyk, którymi warto zarządzić.

JAK TO ROBIMY

POZYTYWNY CEL

Projektując badanie myślimy o jego powiązaniu z szerszym kontekstem organizacyjnym, np. Employer Brandingiem lub zarządzaniem różnorodnością. Dzięki temu komunikujemy uczestnikom badania jego pozytywną intencję.

SYNTETYCZNY KWESTIONARIUSZ

Ograniczając długość badania dbamy o komfort jego uczestników, ale i o rzetelne wyciąganie wniosków. Skupiamy się występowaniu tzw. zachowań niepożądanych, które mogą doprowadzić do mobbingu i dyskryminacji. Dzięki czemu unikamy uogólnionych ocen, które mogą wynikać z przewrażliwienia.

WCZESNE OSTRZEGANIE

Sercem badania są wnioski i rekomendacje dotyczące aktualnej, ale i przyszłej sytuacji. Omawiamy je wraz z listą priorytetów – akcentując, które zmiany są najpilniejsze i najlepiej zabezpieczą potencjalne ryzyka.

PRZEBIEG

Badanie prowadzimy z wykorzystaniem kwestionariusza on-line. Pomagamy w jego zorganizowaniu i zakomunikowaniu.

1. Ustalenie celu i zakresu badania.
2. Wybór uczestników badania i komunikacja.
3. Przeprowadzenie badania.
4. Opracowanie raportu i rekomendacji.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

Wiedza Efektywność osobista
Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...