Ankietowe badanie zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją

Badamy aktualne postrzeganie zjawisk mobbingu i dyskryminacji w organizacji przez jej pracowników. Dostarczamy dzięki temu informacji na temat świadomości związanej z tym tematem oraz specyficznych ryzyk, którymi warto zarządzić.

JAK TO ROBIMY

POZYTYWNY CEL

Projektując badanie myślimy o jego powiązaniu z szerszym kontekstem organizacyjnym, np. Employer Brandingiem lub zarządzaniem różnorodnością. Dzięki temu komunikujemy uczestnikom badania jego pozytywną intencję.

SYNTETYCZNY KWESTIONARIUSZ

Ograniczając długość badania dbamy o komfort jego uczestników, ale i o rzetelne wyciąganie wniosków. Skupiamy się występowaniu tzw. zachowań niepożądanych, które mogą doprowadzić do mobbingu i dyskryminacji. Dzięki czemu unikamy uogólnionych ocen, które mogą wynikać z przewrażliwienia.

WCZESNE OSTRZEGANIE

Sercem badania są wnioski i rekomendacje dotyczące aktualnej, ale i przyszłej sytuacji. Omawiamy je wraz z listą priorytetów – akcentując, które zmiany są najpilniejsze i najlepiej zabezpieczą potencjalne ryzyka.

PRZEBIEG

Badanie prowadzimy z wykorzystaniem kwestionariusza on-line. Pomagamy w jego zorganizowaniu i zakomunikowaniu.

1. Ustalenie celu i zakresu badania.
2. Wybór uczestników badania i komunikacja.
3. Przeprowadzenie badania.
4. Opracowanie raportu i rekomendacji.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...

Wiedza Leadership
Senior manager - przez jakie soczewki ogląda swoją rzeczywistość?

Executive coaching wg N.E.W.S.®