Audyt organizacyjny – w kierunku wzrostu

Identyfikujemy kluczowe obszary dla wzrostu firmy, najsilniej wpływające na poprawę efektywności. Pomagamy przekuć je w funkcjonalne rozwiązania.

JAK TO ROBIMY

TRAFNE DECYZJE

Każda sytuacja ma swoje rozwiązanie, o ile trafnie zdefiniujemy przyczynę. W ramach audytu pomagamy z dystansem spojrzeć na biznesową codzienność, co znacznie ułatwia dokonanie zmian.

AMBASADORZY ZMIAN

Zarówno analizujemy dokumenty i procesy, jak i pytamy ludzi z różnych poziomów organizacyjnych. Angażując kluczowe osoby w ocenę sytuacji i szukanie rozwiązań, zwiększamy ich poparcie dla późniejszych zmian.

FOKUS NA WDROŻENIE

Nie zatrzymujemy się na diagnozie. Opracowujemy plan wprowadzenia priorytetowych zmian, nadając pilność kluczowym działaniom. Na warsztacie poaudytowym wspieramy zarząd w podjęciu decyzji służących szybkiemu wdrożeniu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Komunikacja celów audytu
  • Krok 2 Przeprowadzenie diagnozy
  • Krok 3 Rekomendacje poaudytowe
  • Krok 4 Warsztat poaudytowy proponujący możliwe ścieżki wdrożenia zmian
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Innowacje w czasie katastrofy klimatycznej

Potrzeba nam dziś rewolucyjnych, dysruptywnych innowacji - tysięcy nakładających się większych i...

Wiedza Efektywność osobista
Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...