Audyt projektowy

Identyfikujemy usprawnienia, które najsilniej wpływają na sukces projektów. Przekuwamy je w praktyczne rozwiązania - proste, wdrażalne i skuteczne.

JAK TO ROBIMY

OTOCZENIE PROJEKTÓW

Prowadząc audyt, szukamy różnych usprawnień, nie tylko w zakresie metodyki projektowej. Patrzymy na trzy pozostałe filary skutecznej kultury projektowej: strategię, organizację i ludzi. Często to w nich tkwią istotne czynniki wzrostu.

PATRZYMY REALNIE

Nasze rekomendacje uwzględniają realia, dzięki czemu ich wdrożenie nie napotyka zbędnego oporu. Analizujemy zarówno możliwe usprawnienia, jak i gotowość do ich stosowania w organizacji. Chcemy, aby propozycje zmian były szybko adaptowalne do realnego środowiska pracy.

FOKUS NA WDROŻENIE

Diagnoza to początek. Chcemy, by organizacje mogły maksymalnie skorzystać z wypracowanych rekomendacji, dlatego idziemy dalej. Kładziemy nacisk na plan wdrożenia priorytetowych zmian. Pokazujemy, co jest kluczową dźwignią zmiany i jak najskuteczniej wpiąć nowe rozwiązania w istniejące procesy biznesowe.

SILNE OPARCIE

Nie zapominamy o silnych stronach rozwiązań, które już istnieją w organizacji. To na nich opieramy powodzenie wdrożenia koniecznych zmian. Dzięki temu skracamy czas potrzebny do uzyskania pożądanego rezultatu, czyli sukcesu projektu.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Komunikacja celów audytu
  • Krok 2 Diagnoza – przeglądamy jeden lub kilka wybranych projektów
  • Krok 3 Raport z rekomendacjami
  • Krok 4 Warsztat poaudytowy proponujący możliwe ścieżki wdrożenia zmian
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Wiedza HR
Społeczności – organizacyjny potencjał synergii i transferu wiedzy

W nowej rzeczywistości każda organizacja potrzebuje nie tylko przetrwać kryzysowy czas, ale...

Wiedza Leadership
Nie ma dymu bez ognia i zespołu bez zaufania - jak budować bezpieczeństwo psychiczne

„Nie ma zespołu bez zaufania” jak twierdzi Paul Santagata (Head of Industry w Google). Twierdzenie...