Automotywacja – osobisty power bank

Pomagamy uczestnikom szkolenia w poznaniu swoich silnych stron, by umieli mobilizować siły w trudnych sytuacjach. Inspirujemy do poszukiwania motywujących celów zawodowych i osobistych, będących źródłem satysfakcji i rozwoju.

JAK TO ROBIMY

INSPIROWANIE I PRACA NA OSOBISTYCH ZASOBACH

Zachęcamy uczestników do generowania pomysłów, które będą dla nich wsparciem i źródłem energii do realizacji celów. Podczas szkolenia tworzymy sytuacje, w których mogą doświadczyć efektu podniesienia poziomu motywacji. Pomagamy im również uświadomić sobie wagę własnych atutów i dotychczasowych osiągnięć, by efektywnie je wykorzystywać.

TRENING AUTOMOTYWACJI

Trenujemy techniki automotywacyjne w odniesieniu do konkretnych, rzeczywistych sytuacji. Dzięki temu uczestnicy nabywają pewności siebie i odwagi do podejmowania wyzwań w procesie pracy nad sobą.

PLAN DZIAŁANIA

Efektem naszej pracy jest wytyczenie przez uczestników indywidualnych planów wprowadzenia zmian w obszarach, w których najczęściej zauważają spadek motywacji lub zmienną chęć do działania.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Przyjrzenie się własnym zasobom - analiza mocnych i słabych stron

  • Autodiagnoza własnej motywacji - źródła i znaczenie motywacji oraz własnych przekonań w realizacji tego procesu

  • Czynniki warunkujące zaangażowanie i samodyscyplinę w realizacji zawodowych zadań i celów

  • Techniki automotywacji

  • Praca z celami - formułowanie celu i siatka celów

  • Praca z przekonaniami ograniczającymi - rola dialogu wewnętrznego i bazowania na pozytywnych doświadczeniach

  • Inwentaryzacja własnych zasobów pozytywnego myślenia i wymiana dobrych praktyk

  • Plan Rozwoju Osobistego
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...