Badanie ankietowe 360 stopni – ocena kompetencji 3D

Uzbrajamy organizację w ankietowe narzędzie indywidualnej oceny kompetencji kluczowych pracowników (zazwyczaj menadżerów, kierowników projektu). Zderzamy samoocenę z oceną współpracowników, np. przełożonego, peer menadżerów oraz podwładnych czy klientów. Dzięki temu mamy dostęp do zwykle niemierzalnych danych.

JAK TO ROBIMY

TRAFNIE

Wyniki badania dają obraz zarówno ilościowy, jak i jakościowy, co ułatwia planowanie działań. Starannie dobieramy kryteria oceny, by mieć pewność, że końcowa ocena wesprze aspiracje organizacji wobec danego pracownika czy danej grupy.

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Ankietę prowadzimy na zewnętrznej platformie Advisio, aby zapewnić poufność wypowiedzi respondentów.

ADRESUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Formuła raportu indywidualnego, jak i feedback 1:1 pozwalają uczestnikowi badania przyjąć wyniki i wziąć odpowiedzialność za własny rozwój.

Z SZACUNKIEM

Dbamy o emocje zarówno osób ocenianych, jak i respondentów zaproszonych do badania. Komunikujemy intencję badania oraz jego wyniki.

PRZEBIEG

  • Przygotowanie - ustalamy kryteria oceny ze sponsorem badania. Komunikujemy jego intencję i przebieg zarówno osobom ocenianym, jak i oceniającym. Pomagamy ustalić sieć respondentów (kto kogo ocenia w jakiej roli).

  • Ankietowe badanie - każdy uczestnik otrzymuje link do badania, które anonimowo wypełnia. Troszcząc się o czas respondentów, ankieta jest szczupła. Obejmuje od 24 do 40 stwierdzeń, jej wypełnienie zwykle zajmuje ok. 20 minut. Solidarnie z klientem dbamy o wysoką respondencję w badaniu, wiedząc, że od tego zależy jego rzetelność.

  • Raporty - mają zaplanowaną wcześniej z klientem, przyjazną strukturę. Dostarczamy całościowy przegląd i porównanie kompetencji/potencjału badanych osób. Raport obejmuje informacje ilościowe i jakościowe o każdym indywidualnie oraz o całej badanej grupie. Na ich podstawie projektujemy działania rozwojowe dla grupy bądź indywidualne ścieżki.

  • Informacja zwrotna 1:1 - bezpośrednie lub zdalne godzinne spotkanie. Jego produktem jest osobisty plan rozwoju uwzględniający wyniki badania i gotowość do zmiany osoby badanej.
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...