Badanie FRIS® (sposoby myślenia i działania) – doceń różnorodność

Za pomocą kwestionariusza on-line określamy styl myślenia i działania danej osoby bądź członków całego zespołu. Dzięki temu możemy ukierunkować rozwój objętych badaniem osób, a także trafnie skorzystać z potencjału tkwiącego w ich różnorodności przy doborze ról czy zadań.

JAK TO ROBIMY

W STRONĘ DECYZJI

Badaniem ułatwiamy podejmowanie decyzji co do wyboru ścieżki zawodowej bądź roli/zadań zarówno osobie badanej, jak i menadżerowi. FRIS skupia się na stylu myślenia i działania, czyli kryteriach, które są w dużej mierze intuicyjne, przez co nie tracimy czasu na zapoznawanie się z teorią czy psychologicznymi założeniami.

KURS NA SUKCES

Dbając o wysoki poziom zaangażowania pracowników w danej organizacji, stosujemy to badanie jako narzędzie optymalnego alokowania zasobów w przypadku kluczowych pracowników (np. HiPo).

KOMFORTOWO

Formuła on-line pozostawia uczestnikowi wybór co do czasu i miejsca wypełniania, a to umożliwia mu pełną koncentrację w tym czasie.

RZETELNIE I TRAFNIE

W analizie psychometrycznej badanie wypada znakomicie.

PRZEBIEG

  • Przygotowanie - ustalamy cele i intencję badania ze sponsorem. Dbamy o komfort uczestników, komunikując im cel badania.

  • Ankietowe badanie - każdy uczestnik otrzymuje link do badania, które zajmuje ok. 30-40 minut.

  • Raporty - mają przejrzystą strukturę. Raport obejmuje informacje ilościowe i jakościowe.

  • Informacja zwrotna 1:1 - bezpośrednie lub zdalne godzinne spotkanie.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki