Badanie zaangażowania – barometr fluktuacji

Dzięki ankietowemu badaniu on-line zdobywamy wiedzę o zasobach organizacji i obszarach wymagających zmian, a także o nastrojach pracowników. Zyskujemy system wczesnego ostrzegania w tematach, których skutki mogłyby być na późniejszym etapie zagrożeniem.

JAK TO ROBIMY

PRECYZYJNIE

Zakres, treść i długość badania dopasowujemy do potrzeb klienta, korzystając z własnej bazy pytań do ankiety. Skupiamy się na kluczowych dla danej organizacji kwestiach. Przede wszystkim jednak ułatwiamy wyciąganie wniosków z uzyskanych wyników i śledzenie progresu wprowadzonych zmian.

PRZYCZYNOWO, A NIE OBJAWOWO

Dzięki badaniu zyskujemy obraz tego, co szczególnie cenią bądź co szczególnie zniechęca pracowników, uwzględniając poszczególne grupy zawodowe i staż pracy. Aby mieć pewność, że trafnie interpretujemy oceny przyznane przez pracowników w badaniu, pogłębiamy wyniki spotkaniami fokusowymi, docierając do przyczyn.

WDROŻENIE ZMIAN

Celem badania nie jest opis stanu na dziś, ale projektowanie przyszłości. Dlatego raport obejmuje konkretne wskazówki i rekomendacje wraz z listą priorytetów w obrębie pożądanych zmian o różnym horyzoncie czasowym, w tym quick wins. Wspieramy komunikację wyników badania do pracowników w sposób, który pozyskuje ich do zmian.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Ustalenie celu i zakresu badania
  • Krok 2 Wybór pracowników objętych badaniem i komunikacja badania
  • Krok 3 Przeprowadzenie badania
  • Krok 4 Opracowanie raportu i rekomendacji wdrożeniowych
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...