Basho & social selling strategy – nowoczesne metody sprzedaży

Uczymy, jak wykorzystując potencjał nowoczesnych kanałów komunikacji, docierać do najważniejszych dla swojego biznesu osób i maksymalizować szanse sprzedażowe.

JAK TO ROBIMY

WZROST Z 2,5% DO NAWET 82%

Pokazujemy jak przy pomocy technik social sellingu i strategii mailowej Basho E-mail Strategy podnieść skuteczność w umawianiu spotkań. Wyniki badań wskazują na niską skuteczność „zimnych telefonów” – tylko 1-2,5 na 100 prób kończy się ustaleniem spotkania. Natomiast odpowiednio skonstruowane wiadomości wysyłane przez kanały social media mają efektywność na poziomie 64-82%. Uczymy korzystać z tego potencjału.

KOMUNIKACJA I SCHEMATY MENTALNE

W trakcie szkolenia omawiamy praktyczne zastosowanie zdalnych form dotarcia do klienta. Wskazujemy kluczowe różnice między klasyczną komunikacją a nowoczesnymi kanałami, tj. e-mail, chat, sms i media społecznościowe. Wyjaśniamy jak bazując na psychologicznych i neurologicznych mechanizmach odbioru informacji, budować skuteczne komunikaty i prowadzić działania sprzedażowe.

KLUCZOWE POTRZEBY

Wyjaśniamy jak odpowiadać na kluczowe potrzeby klientów i wyzwania współczesnego rynku. Skupiając się na wartościach, uczymy w jaki sposób zdobyć zainteresowanie, zbudować relację i wyjść poza schematy, w ramach których działa większość sprzedawców. Wszystko po to, by znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sprzedaży.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Śmierć sprzedawców B2B - najnowsze badania i światowe trendy w sprzedaży B2B
  • 9 kluczowych potrzeb klientów na współczesnym rynku
  • Komunikacja klasyczna vs komunikacja nowoczesna w kanałach e-mail, SMS, chat i social media
  • Stereotypy, założenia i pierwsze wrażenie w komunikacji e-mail, SMS, chat i ich odbiór
  • Basho e-mail strategy®
  • 3S® - Social Selling Strategy®
  • 9D® - Nine Don'ts - dziewięć słów-kluczy w rozmowie, które powodują utratę klienta
  • Bank pomysłów - wzorce i kluczowe zwroty komunikacji social media, najlepsze i najgorsze praktyki
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...

Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Sztuczna inteligencja w produkcji – czego się spodziewać? Co już się dzieje?

Jestem wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji (AI). Ogromne wrażenie robi na mnie szybki rozwój...