BIM – zarządzanie procesem informacyjnym

Przybliżamy metodykę Building Information Modeling (BIM), która radykalnie podnosi wydajność projektów inwestycyjnych. Koncentrujemy się na możliwościach optymalnego zastosowania BIM przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

JAK TO ROBIMY

BIM - Management

Pokazujemy BIM z lotu ptaka, w ujęciu które pozwala „bimowo” zarządzać projektem, korzystając z technologii, która przełomowo usprawnia dostęp i obieg informacji koniecznych do podejmowania decyzji na każdym etapie inwestycji (również w zakresie utrzymania nieruchomości).

BIM PROCES

Prezentujemy jak krok po kroku wykorzystać potencjał BIM, np. przy zapewnieniu zgodności informacji, detekcji kolizji czy poprawie produktywności i bezpieczeństwa. Omawiamy proces i przepływ dokumentów BIM na gruncie norm brytyjskich.

WSPARCIE INFORMATYCZNE

Omawiamy przykłady zastosowania konkretnych technologii informatycznych i narzędzi cyfrowych w realizacji projektów BIM – ćwiczymy na realnym studium przypadku.

PROJEKTY BIM A OTOCZENIE

Wyjaśniamy wpływ BIM na otoczenie, poszczególne branże i w odniesieniu do procesów w branży budowlanej. Pokazujemy jak BIM może być wykorzystany w zamówieniach publicznych w określaniu efektywnych kryteriów pozacenowch.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • EIR - Employer's Information Requirements

  • MIDP - Master Information Delivery Plan

  • TIDP - Task Information Delivery Plan

  • BIM Execution Plan - dokumentacja niezbędna do określenia procesu BIM na projekcie

  • Zastosowanie Autodesk Navisworks do koordynacji i wizualizacji modeli BIM

  • Tekla BIMsight - narzędzie do koordynacji i wizualizacji modeli BIM

Jesteśmy wyłącznym partnerem szkoleniowym Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM (ECCBIM).

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki