Budowanie relacji – przez atmosferę do wyników

Wspieramy uczestników w świadomym budowaniu pozytywnych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. Wyjaśniamy wpływ atmosfery w zespole na satysfakcję pracowników i osiągane przez nich wyniki.

JAK TO ROBIMY

OSOBOWOŚĆ A RELACJE

Zachęcamy uczestników szkolenia do przeprowadzenia analizy typów osobowości poszczególnych członków zespołu. Omawiamy potrzeby społeczne każdego z typów i wypracowujemy skuteczne taktyki budowania z nimi pozytywnych relacji.

TRUDNOŚCI – ZAGROŻENIE CZY SZANSA?

Przyglądamy się trudnym sytuacjom, które mogą być zagrożeniem dla atmosfery pracy. Wypracowujemy modele wychodzenia z „opresji” tak, by nie ucierpiały na tym stosunki międzyludzkie. Szukamy sposobów, jak podejść do trudnych sytuacji, aby służyły umocnieniu relacji.

RELACJE A WIZERUNEK

Wskazujemy na możliwości wykorzystania pozytywnych relacji do wzmocnienia swojej pozycji w zespole/organizacji. Pokazujemy jak zbudować swój wizerunek jako osoby popularnej, lubianej i szanowanej.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Siła relacji w środowisku pracy - co decyduje o dobrych stosunkach zawodowych

  • Zadania a relacje - typy powiązań

  • Sytuacje kryzysowe, konflikty, napięcia - jak je wykorzystać do wzmocnienia relacji

  • Relacje z osobami trudnymi we współpracy: radzenie sobie z nieuprzejmością, dystansowaniem się, uprzedzeniami, taktowne zwroty w niezręcznych sytuacjach

  • Feedback nastawiony na budowanie relacji

  • Relacje z szefem: szef a pracownik/zespół, trudne sytuacje w zespole (faworyzowanie, poczucie niesprawiedliwości itp.)

  • Budowanie swojej pozycji w oparciu o relacje

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Kwestionariusz on-line – style komunikacji
Szkolenie
Budowanie relacji – przez atmosferę do wyników
Po
Sesja on the job

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki