Business acumen – zaprzyjaźnij się ze skutecznymi narzędziami finansowymi

Wzmacniamy świadomość biznesową, dzięki czemu handlowcy będą patrzeć na potrzeby klienta przez pryzmat uwarunkowań rynkowych i finansowych, w jakich działa jego przedsiębiorstwo.

JAK TO ROBIMY

SKUTECZNE NARZĘDZIA

Dostarczamy narzędzi, aby stać się kreatywnym partnerem w rozmowie i wiarygodnym doradcą, który w procesie budowania oferty bierze pod uwagę problemy, ograniczenia i wyzwania stojące przed klientem.

BIZNES KLIENTA

Uczymy stosować rachunek ekonomiczny w prezentacji oferty i interpretować kluczowe parametry i wskaźniki finansowe. Budujemy zrozumienie, jak oferta wpływa na wyniki finansowe i wartość firmy klienta oraz jakie parametry i wskaźniki finansowe są dla niego istotne.

PORTFEL Z POTENCJAŁEM

Uczymy, jak interpretować informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych klienta i ocenić jego kondycję finansową i ryzyko współpracy z nim.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

• Wpływ sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (bilans, P&L i Cash Flow) na decyzje zakupowe klienta i ryzyko współpracy z nim - źródła i interpretacja informacji o finansach klienta.

• Schematy działania firm w sferze budowania zasobów w różnych fazach rozwoju (od start-up'u do spółki "dojrzałej") - preferencje klientów.

• Forma własności (spółka publiczna/prywatna) i struktura finansowania (zadłużenia) a "profil zakupowy" klienta.

• Kto i według jakich KPI (EBITDA, EBIT, ROS, ROA, CF...) ocenia efektywność zarządzających - case study.

• "Nie mogę tego kupić w OPEX, mogę w CAPEX !" albo odwrotnie - jak "sposób opakowania produktu" wpływa ma atrakcyjność oferty. Analiza opłacalność zakupów - perspektywa klienta. Czy dostawa usług i inwestycji wraz z ich "finansowaniem" pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją?

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki