Coaching menadżerski – indywidualny rozwój on the job

Komfortowy rozwój, który odbywa się w miejscu i godzinach pracy, podczas realizacji codziennych zadań. Zapewniamy szybkie i pewne rezultaty dzięki indywidualnej, cyklicznej formule.

JAK TO ROBIMY

ODWAŻNIE

Coach pokazuje menadżerowi nową perspektywę, konfrontując go z nieskutecznymi sposobami działania. Jednocześnie prowokuje do nowych refleksji i motywuje do zmian.

BIZNESOWO

Prowadzimy coaching menadżerski, a nie jedynie rozwojowy. Jesteśmy skupieni także na celu organizacji (sponsora coachingu), patrząc na proces rozwojowy menadżera systemowo.

LUSTRO

Włączamy do procesu coachingu obserwację wybranych aktywności menadżera (shadowing). Feedback coacha bazuje na naturalnych zachowaniach w miejscu pracy, które zwykle są pozbawione informacji zwrotnej, a to silniej motywuje do zmian.

KONTEKST

Coach posiada własne doświadczenie menadżerskie. W razie potrzeby konsultuje wyzwania, przed którymi aktualnie stoi menadżer.

PRZEBIEG

Coaching to cykl spotkań (sesji) 1:1. Zwykle trwają od 2 do 4 godzin.

  • Kontraktujemy się z coachee (uczestnikiem coachingu) i sponsorem procesu na ilość sesji i rezultaty procesu.

  • Starannie planujemy aktywności objęte shadowingiem (spotkania z zespołem, rozmowy), wpisując się w realny rytm zadań menadżera i uprzedzając pozostałe osoby, które będą brały w nim udział.

SPRAWDŹ TAKŻE

POWIĄZANE SZKOLENIA/DZIAŁANIA

POLECANE ARTYKUŁY I WEBINARIA Z NASZEJ STREFY WIEDZY

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki