Customer re-design

Zmieniające się potrzeby i warunki rynkowe oznaczają konieczność re-designu wartości dostarczanych klientom i nowego spojrzenia na interakcje z nimi. Projektujemy unikalną propozycję wartości i aplikujemy ją do kanałów komunikacji z kluczowymi klientami.

JAK TO ROBIMY

KLIENT W NOWYM ŚWIETLE

Proces re-designu zaczynamy od wyboru kluczowych klientów i odświeżenia ich person w obliczu aktualnych wyzwań społecznych i biznesowych: co jest dla nich teraz ważne, jakich problemów, doświadczają i czego chcą uniknąć.

STRATEGICZNIE

Pokazujemy kluczowe trendy i wynikające z nich korzyści, które stoją w sercu uwagi klientów, szczególnie w sytuacji niepewności. Dzięki temu koncentrujemy naszą optykę na potrzebach, które powinny stanowić fundament unikalnej propozycji wartości.

HUMAN 2 HUMAN

Stymulujemy do transformacji dotychczasowego spojrzenia na ofertę produktów/usług w stronę pogłębionego zrozumienia, czym jest tworzenie wartości dla klienta. Prowadzimy firmę w kierunku zaprojektowania autentycznych interakcji z klientami, z uważnością na potrzeby nowej rzeczywistości.

GLOBALNE NARZĘDZIA

Proces opieramy na prostych i globalnie sprawdzonych narzędziach. Wykorzystujemy Value Proposition Canvas, aby zespołowo doprowadzić do przełomu w myśleniu o kluczowych klientach. Dzięki temu uspójniamy perspektywę na konieczne zmiany i ułatwiamy podejmowanie decyzji.

WDROŻENIE, NIE STWORZENIE

Proces re-designu jest cyklem kilku spotkań. Podczas pierwszego wypracowujemy unikalną propozycję wartości i aplikujemy ją do kanałów komunikacji z kluczowymi klientami: strony www, mediów społecznościowych, oferty i rozmów sprzedażowych. Analizujemy co już działa, a co potrzebujemy odświeżyć. Powołujemy projekty zmiany, w których definiujemy kluczowe działania. Podczas następnych spotkań wspieramy wdrożenie uzgodnionego planu.

DLA KOGO

Dla kadry zarządzającej/właścicieli.

PRZEBIEG

1. Diagnoza:

  • Omówienie celów strategicznych i kluczowych klientów.
  • Wypracowanie portretu kluczowych klientów.

2. 2-dniowy warsztat Customer Re-Design:

  • wybieramy kluczowe trendy dla branży,
  • projektujemy unikalną propozycję wartości (VP) i jej "story",
  • aplikujemy VP do kanałów komunikacji z kluczowymi klientami,
  • wypracowujemy plan taktyczny wdrożenia i podziału odpowiedzialności.

3. Warsztaty follow-up: 3-4 krótkie warsztaty przeglądowe, skoncentrowane wokół monitoringu realizacji działań i aktualizacji planu.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Rozwój menedżerów - trendy vs potrzeby

Jakie działania rozwojowe otrzymali menedżerowie w Twojej organizacji w 2022 roku? Jaki rozwój im...

Wiedza Efektywność osobista
Rodzic ze spokojem w pracy – Pozytywna Dyscyplina w praktyce

Głośne dyskusje i słynne słowo „ZARAZ”. Foch i trzaskanie drzwiami. Posiłek, który ciągnie się...