Design Thinking – kurs moderatora

Przygotowujemy do pełnienia roli moderatora Design Thinking. Uczymy jak prowadzić procesy projektowe w oparciu o tę metodologię.

JAK TO ROBIMY

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

W trakcie trzydniowego szkolenia przygotowujemy do samodzielnego moderowania procesów projektowych, opartych o praktyczne narzędzia i techniki. Szkolenie dedykujemy szczególnie menadżerom, liderom projektów, HR-managerom, a także nauczycielom i przedstawicielom organizacji pozarządowych.

UCZENIE SIĘ POPRZEZ DOŚWIADCZANIE

Podczas szkolenia umożliwiamy uczestnikom doświadczenie wszystkich etapów procesu projektowego, bazującego na realnej potrzebie rynkowej.

INSPIRATOR ZMIAN

Poprzez doświadczenie pełnego procesu Design Thinking, poznanie narzędzi do projektowania rozwiązań oraz technik moderacyjnych, inspirujemy uczestników do inicjowania zmian w organizacji i generowania nowych sposobów szukania rozwiązań.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Design Thinking - metodologia projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań

  • Etapy procesu Design Thinking

  • Eksploracja - empatia i definiowanie problemów

  • Techniki badań konsumenckich (rozpoznawanie potrzeb)

  • Kreacja i analiza - generowanie rozwiązań

  • Prototypowanie i testowanie (techniki i narzędzia)

  • Rola moderatora w procesie - praca z grupą, role i proces grupowy

  • Techniki kreatywne - które wybrać na jakim etapie, jak je skutecznie poprowadzić
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...