E-learning: Rozmowy oceniające – kurs dla menadżerów

Pomagamy rozwijać kompetencje menadżerskie w obszarze rozmów oceniających. Dzięki e-learningowi uczestnik poznaje najważniejsze aspekty i sprawdzone schematy prowadzenia takich rozmów z pracownikami.

JAK TO ROBIMY?

KOMPLEKSOWE UJĘCIE

Kurs „Rozmowy oceniające” to seria pięciu uzupełniających się mini e-learningów. W krótkich, około 20-minutowych szkoleniach uczestnik poznaje najważniejsze aspekty związane z rozmową oceniającą. Dowiaduje się jakie są cele i korzyści prowadzenia takich rozmów, czym jest informacja zwrotna, jaki powinien być schemat rozmowy. W e-learningu przyglądamy się najczęstszym błędom w prowadzeniu rozmów oceniających. Pokazujemy także jak formułować plan działań naprawczych i rozwojowych.

MODUŁ I: CELE TO PODSTAWA

W pierwszym module, który traktowany może być jako wprowadzenie do całego zagadnienia, uczestnik dowiaduje się czemu w istocie służy rozmowa oceniająca. Poznaje cele prowadzenia jej w kontekście celów organizacji oraz korzyści, które z dobrze przeprowadzonej rozmowy czerpie zarówno przełożony, jak i pracownik. W tej części uczestnik otrzymuje również wiedzę w zakresie najlepszych praktyk rynkowych w prowadzeniu rozmów oceniających.

MODUŁ II: WZMACNIANIE FEEDBACKU

W mini e-learningu dotyczącym informacji zwrotnej uczestnik poznaje wyzwania związane z dawaniem feedbacku, dowiaduje się jakiego rodzaju feedback jest najczęstszy w codziennych aktywnościach i jaka jest jego rola w prowadzeniu rozmowy oceniającej. W szkoleniu zaprezentowane są także różne przykłady feedbacków udzielanych z wykorzystaniem metody FUKO.

MODUŁ III: SPRAWDZONY SCHEMAT

Kolejne szkolenie dostarcza gotowych i sprawdzonych schematów rozmowy oceniającej. Uczestnik dowiaduje się m.in. jakie są poszczególne kroki rozmowy oceniającej, w czym tkwi jej siła oraz jak się do niej przygotować. Otrzymuje wskazówki dotyczące rozpoczynania i kończenia rozmowy, konstruowania pytań i poszukiwania konsensusu w dialogu pomiędzy menadżerem a pracownikiem.

MODUŁ IV: DOSTRZEGANIE BŁĘDÓW

Przechodząc przez kolejny moduł e-learningu, użytkownik odkrywa najczęstsze błędy, które pojawiają się w trakcie rozmów oceniających. Dowiaduje się jak ich unikać.

MODUŁ V: KROKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Wiemy jak ważne jest precyzowanie planów. W ostatniej części e-learningu uczestnik poznaje dwa podejścia do tworzenia planów: naprawcze i rozwojowe. Zyskuje wiedzę o tym, jak uwzględniać w planach postępy w działaniu, jak precyzyjnie określać wyniki ilościowe i jakościowe oraz jak dbać w planach o potrzeby rozwojowe pracowników. W tym module w przejrzysty sposób wyjaśniamy, czym konkretnie różni się plan rozwojowy od naprawczego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Rozmowa oceniająca - jak ją zaplanować i jak się do niej przygotować?
  • Udzielanie informacji zwrotnej - siła skutecznego feedbacku
  • Błędy w rozmowie oceniającej- jak ich unikać?
  • Plan naprawczy
  • Plan rozwojowy

ELASTYCZNOŚĆ WYBORU

Mini e-learningi mogą być wykorzystywane osobno, dostarczając użytkownikowi wsparcie w zakresie wybranego tematu. Mogą być też traktowane jako dopełniające się elementy, które całościowo traktują temat prowadzenia rozmów oceniających.

ATRAKCYJNA I ŁATWO DOSTĘPNA FORMA

Każdy moduł zawiera konkretną dawkę wiedzy zamkniętą w postaci videocastu prowadzonego przez naszą ekspertkę – Katarzynę Gujską. Połączenie filmu z interaktywnymi ćwiczeniami powoduje, że uczestnik z przyjemnością i zaangażowaniem zdobywa wiedzę i doskonali potrzebne umiejętności. Co ważne e-learning, dzięki swojej formie, może być wykonywany przez dużą liczbę użytkowników w dowolnym miejscu i czasie.

Joanna Parchem
Skontaktuj się z nami
Joanna Parchem
Dyrektor Obszaru Digitalizacji
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...