Efektywność osobista – mistrzowskie zarządzanie czasem

Wyposażamy uczestników szkolenia w pomysły na działania oraz narzędzia zwiększające efektywność. Kładziemy nacisk na to, by wyszli z niego z planem wdrożenia zmian usprawniających pracę i przekonaniem, że warto to zrobić.

JAK TO ROBIMY

DOWODY SKUTECZNOŚCI

W trakcie szkolenia uczestnicy przekonują się o skuteczności proponowanych technik i działań. Poprzez odpowiednie ćwiczenia, demonstrujemy jak zmiana sposobu zorganizowania pracy w mierzalny sposób wpływa na osiągane efekty.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I AUTORSKIE POMYSŁY

Rosnąca dynamika działań oraz mnogość oczekiwań, jakim muszą sprostać pracownicy wymaga dużej elastyczności. Dlatego dzielimy się rozwiązaniami, często autorskimi, które sprawdzają się w nowoczesnym miejscu pracy.

PLANOWANIE JUŻ NA SZKOLENIU

Prezentujemy różne pomysły na usprawnienie działania i zwiększenie kontroli nad własną pracą. Uczestnicy już podczas szkolenia tworzą dla siebie plan konkretnych zmian, które zamierzają wprowadzić.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Podstawowe i zaawansowane metody zarządzania sobą w czasie

  • Złodzieje czasu - efekt piły i inne

  • Czego o efektywności może nauczyć fabryka - wartość i marnotrawstwo w pracy, wprowadzanie drobnych zmian metodą Kaizen

  • Kategoryzacja zadań i wyznaczanie priorytetów w dynamicznie zmieniającym się miejscu pracy. Korzystanie z narzędzi elektronicznych i aplikacji

  • Metoda Getting Things Done - dobre praktyki załatwiania spraw oraz radzenia sobie w sytuacji, gdy jest wiele tzw. wrzutek

  • Komunikacja w zarządzaniu sobą w czasie - szukanie rozwiązań w sytuacji, gdy "małpa chce wskoczyć na moje plecy", a priorytetów jest wiele
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...