Etyczny menadżer a wizerunek firmy w sieci

Uruchamiamy osobistą odpowiedzialność menadżerów i liderów za budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Kładziemy nacisk na te doświadczenia pracowników i kandydatów do pracy, które są opiniotwórcze i mają wpływ na wizerunek w sieci.

JAK TO ROBIMY

DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA A OPINIE W SIECI

Dostarczamy wiedzy o tym, jak doświadczenia kandydata do pracy i pracownika, również odchodzącego, wpływają na opinię o pracodawcy. Wyjaśniamy jaki wpływ na nią ma codzienne zachowanie menadżera. Wspólnie śledzimy przykładowe opinie pracowników z sieci i analizujemy ich możliwe przyczyny w zachowaniu kadry zarządzającej.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dyskutujemy zachowania niepożądane wobec pracowników, które wpływają na reputację pracodawcy w sieci. Dotykamy granic mobbingu i dyskryminacji, wskazujemy gdzie przebiegają granice w ujęciu etycznym i prawnym. Pokazujemy zagrożenia dla wizerunku pracodawcy w sieci, jakie płyną z niepożądanych zachowań.

ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU

Pokazujemy jak na każdym etapie cyklu życia pracownika jego szef tworzy opinię o pracodawcy. Proponujemy przykłady zachowań pożądanych (od etapu rekrutacji do etapu zwolnienia pracownika), które wpływają na wzrost identyfikacji z firmą i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Wskazujemy jak maksymalizować potencjał wynikający z różnorodności pracowników i zespołów.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

· W jaki sposób buduje się wizerunek w miejscu pracy i w sieci? Potrzeby i oczekiwania pracowników na każdym etapie cyklu życia pracownika. Jak pracodawca buduje doświadczenia pracownika/kandydata?

· Wartości i zasady etyczne w organizacji - jak są weryfikowane przez doświadczenia pracowników/kandydatów.

· Pracownik rozpoczynający pracę w firmie - jego potrzeby i doświadczenia - co jest dobre, a co nie? Komentarze w sieci, reagowanie, zapobieganie budowaniu negatywnego wizerunku.

· Pracownik doświadczony - czego potrzebuje i oczekuje, czego zaczyna wymagać? - praktyczne przykłady biznesowe.

· Zachowania niepożądane tj. noszące znamiona dyskryminacji bądź mobbingu - dyskusja nad listą tych zachowań.

· Gdzie kończą się życzliwe relacje, a gdzie zaczyna się mobbing albo dyskryminacja - studium przypadku.

· Ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialność każdego pracownika w tym zakresie.

· Przygotowanie Planu Działania i wdrożenia zmiany zachowań w organizacji.

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...