Etyczny menadżer a wizerunek firmy w sieci

Uruchamiamy osobistą odpowiedzialność menadżerów i liderów za budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Kładziemy nacisk na te doświadczenia pracowników i kandydatów do pracy, które są opiniotwórcze i mają wpływ na wizerunek w sieci.

JAK TO ROBIMY

DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA A OPINIE W SIECI

Dostarczamy wiedzy o tym, jak doświadczenia kandydata do pracy i pracownika, również odchodzącego, wpływają na opinię o pracodawcy. Wyjaśniamy jaki wpływ na nią ma codzienne zachowanie menadżera. Wspólnie śledzimy przykładowe opinie pracowników z sieci i analizujemy ich możliwe przyczyny w zachowaniu kadry zarządzającej.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dyskutujemy zachowania niepożądane wobec pracowników, które wpływają na reputację pracodawcy w sieci. Dotykamy granic mobbingu i dyskryminacji, wskazujemy gdzie przebiegają granice w ujęciu etycznym i prawnym. Pokazujemy zagrożenia dla wizerunku pracodawcy w sieci, jakie płyną z niepożądanych zachowań.

ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU

Pokazujemy jak na każdym etapie cyklu życia pracownika jego szef tworzy opinię o pracodawcy. Proponujemy przykłady zachowań pożądanych (od etapu rekrutacji do etapu zwolnienia pracownika), które wpływają na wzrost identyfikacji z firmą i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Wskazujemy jak maksymalizować potencjał wynikający z różnorodności pracowników i zespołów.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • W jaki sposób buduje się wizerunek w miejscu pracy i w sieci? Potrzeby i oczekiwania pracowników na każdym etapie cyklu życia pracownika. Jak pracodawca buduje doświadczenia pracownika/kandydata?
  • Wartości i zasady etyczne w organizacji - jak są weryfikowane przez doświadczenia pracowników/kandydatów.
  • Pracownik rozpoczynający pracę w firmie - jego potrzeby i doświadczenia - co jest dobre, a co nie? Komentarze w sieci, reagowanie, zapobieganie budowaniu negatywnego wizerunku.
  • Pracownik doświadczony - czego potrzebuje i oczekuje, czego zaczyna wymagać? - praktyczne przykłady biznesowe.
  • Zachowania niepożądane tj. noszące znamiona dyskryminacji bądź mobbingu - dyskusja nad listą tych zachowań.
  • Gdzie kończą się życzliwe relacje, a gdzie zaczyna się mobbing albo dyskryminacja - studium przypadku.
  • Ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz odpowiedzialność każdego pracownika w tym zakresie.
  • Przygotowanie Planu Działania i wdrożenia zmiany zachowań w organizacji.

 

 

Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...