Feedback - informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju

Trenujemy efektywne sposoby prowadzenia rozmów feedbackowych na różnych szczeblach organizacji, aby wspierać rozwój. Oswajamy feedback.

JAK TO ROBIMY

MYŚLENIE O FEEDBACK CULTURE

Uświadamiamy po co jest feedback i jak wpływa na relacje, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Pokazujemy uczestnikom, że budowanie kultury feedbackowej trzeba zacząć od siebie.

EKONOMIA FEEDBACKU

Wyjaśniamy, że feedback wymaga rzetelnej oceny kosztów i zysków, jeśli chcemy, aby ludzie autentycznie dawali i brali informacje zwrotne z myślą o swoim rozwoju.

OTWARTOŚĆ W DWIE STRONY

Kształtujemy gotowość do dawania feedbacku, ale też aktywnego pozyskiwania go dla siebie. Uczymy jak umiejętnie prosić o informacje zwrotne.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Feedback culture

  • Modele feedbacku

  • Feedback jako konstruktywna krytyka

  • Kiedy przyjmujemy oba rodzaje feedbacku

  • Co robić, gdy po feedbacku psują się relacje

  • Ekonomia celu, czyli moc dobrego przygotowania - po co dawać i przyjmować feedback

  • Informacja zwrotna w trudnych sytuacjach

  • Feedback narzędziem wsparcia i mobilizacji innych do współpracy

  • Aktywne pozyskiwanie feedbacku
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

Wiedza HR
Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...