Insights Discovery® - GPS komunikacyjny

Pokazujemy jak wykorzystywać model Insights Discovery® jako GPS, by zwiększyć efektywność komunikacji. Uczymy rozpoznawać style funkcjonowania innych osób i przełożyć tę wiedzę na działania budujące dobrą współpracę.

JAK TO ROBIMY

ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE

Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskują świadomość swoich atutów, a także rezerw wynikających z natury typologicznej. Przed warsztatem otrzymują link do badania on-line, a uzyskany na jego podstawie Profil Indywidualny jest podstawą do pracy nad efektywnym wykorzystaniem własnego potencjału, jak i innych członków zespołu.

KONCENTRACJA NA ROZWIĄZANIU

Dbamy o to, by szkolenie znalazło praktyczne odzwierciedlenie w zawodowej rzeczywistości uczestników. W trakcie warsztatu wspólnie wypracowujemy realne, możliwe do wdrożenia strategie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, konfliktowych, których podłożem są odmienne style funkcjonowania.

DOŚWIADCZANIE

Poprzez symulacje rozmów z osobami o danym stylu funkcjonowania, uczestnicy trenują dopasowanie swojej komunikacji do rozmówcy. Analizują, które z rozwiązań sprawdzą się w ich zawodowej praktyce. Poznają szerokie możliwości zastosowania modelu Insights Discovery® w budowaniu i umacnianiu efektywnych zespołów, kształtowaniu relacji opartych na feedbacku, przywództwie, działaniach sprzedażowych, a także indywidualnej pracy coachingowej.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Percepcja jako kluczowe pojęcie w modelu Insights Discovery® - mapa rzeczywistości

  • Energie kolorystyczne, czyli style funkcjonowania - co oznaczają dla mnie i ludzi, z którymi współpracuję

  • Preferencje jungowskie - skąd się biorą style funkcjonowania

  • Postawy: ekstrawersja - introwersja

  • Funkcje racjonalne: Myślenie - Uczucia - jak podejmujemy decyzje

  • Funkcje irracjonalne: Doznania - Intuicja - jak przyswajamy informacje

  • Mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju na podstawie mojego profilu

  • Co wnoszę do zespołu? Jak zespół może czerpać z mojej osoby?

  • Sposoby komunikowania się z reprezentantami różnych stylów funkcjonowania - adaptacja do różnych energii kolorystycznych

  • Osobisty Action Plan - ustawienie GPS komunikacyjnego

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

SPRAWDŹ TAKŻE

POWIĄZANE SZKOLENIA/DZIAŁANIA

POLECANE ARTYKUŁY I WEBINARIA Z NASZEJ STREFY WIEDZY

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki