Jak być szefem dla generacji X, Y, Z – w różnorodności siła

Przygotowujemy menadżerów do pracy z zespołami zróżnicowanymi wiekowo. Uczymy jak wykorzystać siłę różnorodności pokoleń, by uzyskać efekt synergii.

JAK TO ROBIMY

ZROZUMIEĆ POKOLENIA

Omawiamy znaczenie czynników społecznych, ekonomicznych i politycznych, które miały wpływ na ukształtowanie generacji X, Y (Milenialsi) oraz Z. To pozwala menadżerom zrozumieć i akceptować różne zachowania i postawy ich młodszych i starszych pracowników.

POKAZUJEMY "JAK"

Dzięki uwrażliwieniu na zróżnicowane potrzeby grup wiekowych, uczestnicy szkolenia widzą także konieczność dostosowania się w zakresie stylu prowadzenia rozmów. Trenujemy praktyczne zastosowanie narzędzi komunikacyjnych, motywacyjnych oraz rekrutacyjnych w kontekście zarządzania różnymi pokoleniami.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Przygotowujemy uczestników do maksymalizowania efektów synergii pracy w ramach zespołów zróżnicowanych wiekowo. Wspólnie tworzymy praktyczne rozwiązania, jak skutecznie wdrożyć takie podejście w organizacji, aby przyniosło maksimum korzyści dla firmy.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Konflikty pokoleniowe - z czego wynikają i co leży u ich podłoża?

  • Charakterystyka pokoleń X, Y (Milenialsi) i Z - szanse i zagrożenia

  • Motywatory i oczekiwania poszczególnych pokoleń

  • Komunikacja z poszczególnymi pokoleniami

  • Specyfika udzielania informacji zwrotnych dotyczących pracy oraz rozwoju

  • Stworzenie zasad współpracy z poszczególnymi pokoleniami

  • Tworzenie efektywnych zespołów zróżnicowanych pod względem wieku

  • Wpisywanie się pokoleń w strategię firmy i działanie poszczególnych stanowisk

  • Tworzenie potencjału na przyszłość
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...