Jak być szefem dla generacji X, Y, Z – w różnorodności siła

Przygotowujemy menadżerów do pracy z zespołami zróżnicowanymi wiekowo. Uczymy jak wykorzystać siłę różnorodności pokoleń, by uzyskać efekt synergii.

JAK TO ROBIMY

ZROZUMIEĆ POKOLENIA

Omawiamy znaczenie czynników społecznych, ekonomicznych i politycznych, które miały wpływ na ukształtowanie generacji X, Y (Milenialsi) oraz Z. To pozwala menadżerom zrozumieć i akceptować różne zachowania i postawy ich młodszych i starszych pracowników.

POKAZUJEMY "JAK"

Dzięki uwrażliwieniu na zróżnicowane potrzeby grup wiekowych, uczestnicy szkolenia widzą także konieczność dostosowania się w zakresie stylu prowadzenia rozmów. Trenujemy praktyczne zastosowanie narzędzi komunikacyjnych, motywacyjnych oraz rekrutacyjnych w kontekście zarządzania różnymi pokoleniami.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Przygotowujemy uczestników do maksymalizowania efektów synergii pracy w ramach zespołów zróżnicowanych wiekowo. Wspólnie tworzymy praktyczne rozwiązania, jak skutecznie wdrożyć takie podejście w organizacji, aby przyniosło maksimum korzyści dla firmy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Konflikty pokoleniowe - z czego wynikają i co leży u ich podłoża?

  • Charakterystyka pokoleń X, Y (Milenialsi) i Z - szanse i zagrożenia

  • Motywatory i oczekiwania poszczególnych pokoleń

  • Komunikacja z poszczególnymi pokoleniami

  • Specyfika udzielania informacji zwrotnych dotyczących pracy oraz rozwoju

  • Stworzenie zasad współpracy z poszczególnymi pokoleniami

  • Tworzenie efektywnych zespołów zróżnicowanych pod względem wieku

  • Wpisywanie się pokoleń w strategię firmy i działanie poszczególnych stanowisk

  • Tworzenie potencjału na przyszłość

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Quiz
Szkolenie
Jak być szefem dla generacji X, Y, Z
Po
Action learning

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki